เพื่อให้ได้มัสตาร์ดที่มีรสแปลก ให้ใช้มัสตาร์ดแห้ง ผสมกับเบียร์เย็นๆพอข้น ทิ้งไว้นาน 10 นาที ก่อนใช้ ทำเท่าที่ต้องการ เพราะเก็บนานไม่ได้