ใช้กระเทียมสดๆจะได้คุณค่าทางอาหารมากกว่ากระเทียมแห้งเก็บไว้ค้างปี