• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมตำแหน่งหลายจุดด้วยฟัซซี่ลอจิกสำหรับเตียงกายภาพบำบัด

ปรมินทร์ เณรานนท์, กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ และสุระพล  เธียรมนตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์
- สามารถออกแบบระบบฟัซซี่ลอจิกในการควบคุมตำแหน่งหลายจุดสำหรับเตียงกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำ ช่วยลดการนำเข้า เพิ่มความปลอดภัยและมีความสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถสั่งคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต หรือสามารถใช้แผงควบคุมในกรณีที่คอมพิวเตอรืไม่ทำงาน

วิธีการวิจัย
- ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากศึกาข้อมูลทางด้านการแพทย์เพื่อออกแบบและประกอบโครงสร้างเตียง ออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อน ชุดตัวตรวจรู้ ชุดไมโครคอนโทรเลอร์  ออกแบบระบบควบคุมตำแหน่งหลายจุดด้วยฟัซซีลอจิก และทดสอบแก้ไขระบบ

ผลการศึกษา
- พบว่าระบบมีการเคลื่อนที่ที่ราบเรียบไม่กระตุกเมื่อเปลี่ยนแปลงความเร็ว มีความแม่นยำโดยค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 องศา

สรุป
- สามารถออกแบบและสร้างระบบควบคุมฟัซซี่ลอจิกในการควบคุมตำหน่งหลายจุดได้ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัด


จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 76572
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)