การออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมตำแหน่งหลายจุดด้วยฟัซซี่ลอจิกสำหรับเตียงกายภาพบำบัด

ปรมินทร์ เณรานนท์, กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์ และสุระพล  เธียรมนตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์
- สามารถออกแบบระบบฟัซซี่ลอจิกในการควบคุมตำแหน่งหลายจุดสำหรับเตียงกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มความแม่นยำ ช่วยลดการนำเข้า เพิ่มความปลอดภัยและมีความสะดวกในการใช้งาน โดยสามารถสั่งคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต หรือสามารถใช้แผงควบคุมในกรณีที่คอมพิวเตอรืไม่ทำงาน

วิธีการวิจัย
- ขั้นตอนการศึกษาเริ่มจากศึกาข้อมูลทางด้านการแพทย์เพื่อออกแบบและประกอบโครงสร้างเตียง ออกแบบและสร้างระบบขับเคลื่อน ชุดตัวตรวจรู้ ชุดไมโครคอนโทรเลอร์  ออกแบบระบบควบคุมตำแหน่งหลายจุดด้วยฟัซซีลอจิก และทดสอบแก้ไขระบบ

ผลการศึกษา
- พบว่าระบบมีการเคลื่อนที่ที่ราบเรียบไม่กระตุกเมื่อเปลี่ยนแปลงความเร็ว มีความแม่นยำโดยค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 องศา

สรุป
- สามารถออกแบบและสร้างระบบควบคุมฟัซซี่ลอจิกในการควบคุมตำหน่งหลายจุดได้ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกายภาพบำบัด


จากการประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1
เรื่อง บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
30-31 มกราคม 2550  ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#วิจัย#research#พัฒนา#กายภาพบำบัด#บทคัดย่อ#ออกแบบ#abstract

หมายเลขบันทึก: 76572, เขียน: 06 Feb 2007 @ 11:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)