หมักตับหมูหรือตับวัวในน้ำมะนาวประมาณ 30 นาที ก่อนที่จะนำไปปรุงอาหาร จะทำให้รสชาติเพิ่มรสตับอร่อย