เรื่องดีวันละเรื่อง : (10) มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

         วันนี้ (5 ก.พ.50) มีพิธีมอบรางวัลและทุนช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  ประเทศไทย (www.ttsf.or.th)  โดยที่บุคคลที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ ศ. ดร. สวัสดิ์  ตันตระรัตน์  แห่งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กับ ศ. ดร. สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว  แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         นอกจากนี้มูลนิธิเทโรฯ ยังให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมาก  รวมเป็นเงินรางวัลและทุนช่วยเหลือปีละ 6 ล้านบาท

         นับเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมไทย  ที่มีมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นนี้

วิจารณ์  พานิช
 5 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เรื่องดีวันละเรื่อง#มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 76596, เขียน: 06 Feb 2007 @ 13:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นเรื่องดีครับ ที่มีมูลนิธิเทโร และมีมูลนิธิอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน..ในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า..ครับ