• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

เรื่องดีวันละเรื่อง : (10) มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

         วันนี้ (5 ก.พ.50) มีพิธีมอบรางวัลและทุนช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  ประเทศไทย (www.ttsf.or.th)  โดยที่บุคคลที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ ศ. ดร. สวัสดิ์  ตันตระรัตน์  แห่งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กับ ศ. ดร. สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว  แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         นอกจากนี้มูลนิธิเทโรฯ ยังให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมาก  รวมเป็นเงินรางวัลและทุนช่วยเหลือปีละ 6 ล้านบาท

         นับเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมไทย  ที่มีมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นนี้

วิจารณ์  พานิช
 5 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 76596
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

  • เป็นเรื่องดีครับ ที่มีมูลนิธิเทโร และมีมูลนิธิอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน..ในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า..ครับ