เรื่องดีวันละเรื่อง : (10) มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย

  ติดต่อ

         วันนี้ (5 ก.พ.50) มีพิธีมอบรางวัลและทุนช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 ของมูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  ประเทศไทย (www.ttsf.or.th)  โดยที่บุคคลที่ได้รับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือ ศ. ดร. สวัสดิ์  ตันตระรัตน์  แห่งสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ สิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กับ ศ. ดร. สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว  แห่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         นอกจากนี้มูลนิธิเทโรฯ ยังให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมาก  รวมเป็นเงินรางวัลและทุนช่วยเหลือปีละ 6 ล้านบาท

         นับเป็นเรื่องดีสำหรับสังคมไทย  ที่มีมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นนี้

วิจารณ์  พานิช
 5 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 76596, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:17:17+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เรื่องดีวันละเรื่อง#มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • เป็นเรื่องดีครับ ที่มีมูลนิธิเทโร และมีมูลนิธิอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน..ในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า..ครับ