ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา

  ติดต่อ

  ประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)  

 

  

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ประจำปีงบประมาณ 2549 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา

(เต็มเวลาเทียบเท่า) = 662,654.96

 

ค่า FTES ประจำปีงบประมาณ 2549 = 256.05

สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า) 

!!!คลิก!!!

หลักฐานอ้างอิง

1.  รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES  คลิก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช 1

หมายเลขบันทึก: 76611, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 17:17:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#คณะสหเวชศาสตร์#ค่าเสื่อมราคา#ครุภัณฑ์#ดัชนีที่5.6-50#คณะสหเวชศาสตร์ ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ดัชนีที่5.6-50 มหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)