GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549)

 

  

 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ณ ประจำปีงบประมาณ 2549 สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา

(เต็มเวลาเทียบเท่า) = 662,654.96

 

ค่า FTES ประจำปีงบประมาณ 2549 = 256.05

สินทรัพย์ถาวรต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า) 

!!!คลิก!!!

หลักฐานอ้างอิง

1.  รายงานจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า FTES  คลิก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 76611
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)