ติดต่อ

การพัฒนาครูโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์สู่มืออาชีพ

  การพัฒนาครู  
จากการประชุมครู   ประจำเดือนสิงหาคม  2549  ดร.สมลักษณ์  สุเมธ  หัวหน้างานบุคลากร  ได้ให้กรอบแนวคิดในการพัฒนาครูโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ให้เป็นผู้ใฝ่รู้  ดังนี้ 1.       การสัมมนาครูปีละ  2  ครั้ง 2.       การจัดอบรมพัฒนาครูร่วมกับต้นสังกัด  เช่น  ฝ่ายการศึกษาฯ    เขต 2   เขตพื้นที่ 2 กรุงเทพมหานคร   หรือ  กระทรวงศึกษาธิการ 3.       การเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน 4.       การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  แหล่งข้อมูล ดร.  สมลักษณ์   สุเมธ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 76619, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ น้องเอียด

เรียนเชิญที่ ... เราชาวโกทูโน..มาทำอะไร..สนุกๆในวันตรุษจีนกันนะ