อนุทินล่าสุด


นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

วันนี้เปิดเรียนวันแรก

ห้องสมุดเปิดบริการให้เด็กๆเข้ามาอ่านหนังสือเหมือนเดิม

แต่ปีนี้ครูได้เปลี่ยนบรรยากาศมุมใหม่ๆไว้รอเด็กๆ   แต่ก็ไม่ผิดหวังเลย  เด็กๆเข้ามาเต็มห้องสมุด  เจ้าหนอนน้อยของครุู

ช่วงบ่่ายสำนักพิมพ์บุ๊คส์เวฟ  มามอบโล่ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการชวนน้องอ่าน  พร้อมนักเรียนที่อ่านหนังสือมากที่สุด  3  คน  (พรุ่งนี้ครูจะใส่ชื่อหนูจ๊ะ)

เซอร์มอนิกาได้ให้ข้อคิด(น่าสนใจ)  ไว้ให้เป็นรูปร่างแล้วจะมาเฉลยให้ฟัง

แต่ที่ปลื้มมากๆๆๆๆเห็นน้องๆๆของสนพ.  ถ่ายภาพห้องสมุดใหญ่เลย (ถ่ายภาพทุกมุมเลย)

ครูเอียดและครูบรรณารักษ์หายเหนื่อยที่เตรียมห้องสมุดไว้ต้อนรับผู้เข้าใช้ห้องสมุดทุกคนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

คำคม  น่าคิด

 • คนชอบแตงโม (เขียวนอก  แดงใน)
 • คนชอบซาลาเปาไส้ถั่วดำ (ขาวนอก  ในดำ)
 • คนชอบมะเขือเทศ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

วันนี้ลาการประชุมคณะกกรมการฯสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

1.เขียนโครงการจัดซื้อหนังสือ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องสมุดอาคารมัธยม(ใหม่)

2. จัดนิทรรศการ "พระสถิตในดวงใจ"

3. ประชุมครูที่จะไปฝัร่งเศส และ กรุงโรม

4. พิมพ์บรรยายภาพแฟ้มงานห้องสมุด (ยังไม่เสร็จ)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

เตรียมของจัดนิทรรศการผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากการอ่าน ในงาน "พิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์" ดังนี้

1. งานเขียนนิทานสานฝัน "รางวัลยอดเยี่ยม"จากมูลนิธิพูนพลัง เรื่อง "ชามข้าว" แต่งโดยนางสาวรุสมา  วิภาวิน

2. กิจกรรม "ข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมเยาวชนรางวัลพระราชทานแว่นแก้ว"

3. กิจกรรม "แม่ชอบอ่าน"

4. กิจกรรม "อ่านแล้วสนุก"

5. ผลงานนักเรียน เรื่อง "ชามข้าว"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

1. จัดทำป้ายนิเทศนำเสนอผลงานนักเรียนที่เรียนชมรม BOOK  CLUB

2. ตรวจสอลข้อมูลผลงานเขียนนิทานสร้างสรรค์ของน.ส.รุสมา  วิภาวิน  ที่ได้รางวัลยอดเยี่ยม จากมูลนิธิพูนพลัง

3. ส่งโครงการห้องสมุด  2  โครงการที่ครูนันทา (ยังค้างอีก 1 โครงการ)

4. ส่งโครงการงานมาตรฐานการศึกษา 1 โครงการ

5. เขียนวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และภาระงานของฝ่ายมาตรฐานฯ

6. มีการประชุมกีฬาสี

7. ทำแฟ้มผลงานห้องสมุด (ต่อ)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

1. จัดฐานกิจกรรม "ตามล่าหาหัวเผือก"ในค่ายบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์ ป.2 "คุณค่านานาเผือก"

2.เตรียมข้อมูลจัดนิทรรศการของห้องสมุดในวันเสาร์ "พิธีเสกอาคารเรียนมัธยม"

3. ติดตามข้อมูลจัดนิทรรศการในส่วนกลางของโรงเรียน

4. จัดกิจกรรม "สารานุกรมไทยฯ"

5. มูลนิธิพูนพลังส่งผลการประกวดนิทานสานฝัน

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

วันนี้ทำอะไรบ้าง

1. เขียนโครงการของห้องสมุด  2  โครงการ  โครงการงานมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอีก 1

2. เตรียมนิทรรศการนำเสนอผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงานเขียนสร้างสรรค์ เรื่อง "ชามข้าว" ผลงานได้นำเสนอในงานนิทรรศการประเทศญี่ปุ่น

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สารานุกรมไทยฯ"

4. จัดนิทรรศการ "หนังสือเล่มจิ๋ว"

5. วางแผนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนและครูในวันเสาร์กับครูนันทา

6. ประชุมครูที่สอนโดยใช้ชุดการสอน (ระบบครูพี่เลี้ยง) ได้เป็นพี่เลี้ยงครูที่ดูแล 3 คนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

วันนี้วันลอยกระทง  ทางห้องสมุดได้จัดป้ายนิเทศระบบสามมิติ

กิจกรรมวันนี้มี

 • จัดนิทรรศการหนังสือ เรื่อง "มินิ บุ๊คส์"  
 • จัดกิจกรรมสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 • เข้าร่วมประชุมวิชาการ
 • จัดทำใบความรู้ และเตรียมหนังสือนิทานประกอบการจัดค่าย ป.2 เรื่อง "เผือก"
 • ดูสถานที่จัดนิทรรศการวันเสาร์นี้
 • เตรียมผลงานนักเรียนเพื่อแสดงนิทรรศการ
 • เข้าร่วมประชุมครูสนับสนุน เรื่อง "การทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน" (ดร.สมลักษณ์)


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ
 • วันนี้ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาครูบรรณารักษ์เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ"

วิทยากร รศ.พวา  พันธุเมฆา

จัดโดย   สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  แผนกพัฒนาวิชาชีพ

สะสมแต้มอบรม   6  ชม.

 • เมื่อวานวันศุกร์ที่ 30 ต.ค.52  เป็นวิทยากรสาธิตการจัดค่ายบูรณาการร่วมกับฝ่ายวิชาการ  จัดโดย เขต 1 ฝ่ายการศึกษาฯ ที่อัสสัมศึกษา  (ตอนเช้าเกิดอุบัติเหตุรถชน  โชคดีไม่เสียหายมาก) ขอบคุณเซอร์มอนิกา  ประทุมเทา  ที่ให้โอกาสกับครู


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

1.ค้นหาเรื่อง"ระบพี่เลี้ยง"ให้ดร.สมลักษณ์

2.พิมพ์เกียรติบัตรยอดนักอ่าน

3.จัดกิจกรรม d-book

4.ครูนุ้ยให้หาการทำกระทง

5. เด็กๆมาค้นเรื่อง "ประวัตินักวิทยาศาสตร์ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

26  ต.ค.2552

วันนี้เปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2  ได้เจอเพื่อนครู  ลูกศิษย์

ทำอะไรบ้างวันนี้

1. รับหนังสือจากมูลนิธิพูนพลัง  จำนวน  39  เล่ม

2. แจกจ่ายจุลสารของโรงเรียน

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน D-BOOK

4. ประชุมวิชาการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

วันนี้ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง

1. ตรวจทานจุลสารโรงเรียนครั้งสุดท้าย  รูปเล่มสวยงามมาก  หายเหนื่อย

2. ประชุมงานมาตรฐานฯ(ผู้รับผิดชอบแฟ้มงานของโรงเรียน)

     สรุปได้ว่ามีหลายประเด็นที่ต้องพัฒนา  เช่น

 • เวลา
 • ข้อมูล
 • การเขียน

3.เขียนรายงานสรุปงานภาคเรียนที่ 1/2552ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

ได้แล้วนายกคนใหม่  คุณอภิสิทธิ์ (หล่อใหญ่)

คงได้อะไรใหม่ๆเป็นของขวัญสำหรับคนไทย

ขอเป็นกำลังใจให้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นาง ละเอียด ศรีวรนันท์
เขียนเมื่อ

Bookmark: โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

http://www.pramanda.ac.th/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี