ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง    มักจะใช้ในการขออภัยในความผิดเกี่ยวกับงานที่เจ้าภาพเขียนขึ้นมา 
เมื่อคืนนี้ครูอ้อยเรื่มเขียนหน้าซองถึงเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน  เพื่อนร่วมงานต่างโรงเรียน  ประโยคนี้จะใช้มาก  เพราะครูอ้อยไม่สามารถไปยื่นซองเรียนเชิญได้ด้วยตนเอง  โดยเฉพาะในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 
ครูอ้อยเริ่มเขียน  เพราะได้กำหนดวันแน่นอนแล้ว  คือ  ทำพิธีในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2550 ที่จังหวัดนครราชสีมา  และ  ฉลองสมรสที่ ตึกช้าง  วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม  2550 
เรียนเชิญทุกท่าน...ตึกช้าง....ห้องบอลรูม  ชั้น 6 อาคาร เอ....ขออภัยหากมิได้มาเรียนเชิญด้วยตนเอง.....นำมาใช้ใน GotoKnow นี้ด้วย

   
ปกติแล้วครูอ้อยจะเขียนบันทึกเก่งมาก  แต่วันนี้.....ครูอ้อยจะเขียนไม่ออกเลย..จะบอกว่าตื่นเต้น  ก็คงไม่ใช่.....เพราะในชีวิตของครูอ้อยมีเรื่องตื่นเต้นมามากมายจนชินชาเสียแล้ว  จะบอกว่าดีใจ...สุขใจ..ก็คงใช่...มากกว่าค่ะ
เรียนเชิญทุกๆท่านที่เคารพนะคะ