รูปวาดของพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพ ที่มีผู้นำไปกราบไหว้บูชากันอย่างมากในปัจจุบัน พี่น้องชาว Gotoknow ที่ยังไม่มีรูปพระองค์ท่านไปบูชา ก็ Save ไปพิมพ์เก็บไว้บูชาได้นะครับ