กศน. สัญจร

ลุยถึงที่

        ขอรายงานตัวกับ  กศน.  สัญจร  ค่ะ    (เนี้ย นะค่ะ )

วันนี้เป็นวันแรกในการลงพื้นที่  กศน. สัญจร  ในปีงบประมาณใหม่  (2550)  โดยมีการเลือกอำเภอนาบอน  และอำเภอทุ่งใหญ่  ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ในโซนภูเขา  การเดินทางในวันนี้  อากาศในตอนเช้าสดชื่นแจ่มใส่เป็นการเดินทางโซนเขาหันมองดูทางไหนก็เขียวชะอุ่ม                 ในภาคเช้าคณะทำงานลงพื้นที่อำเภอนาบอน  โดยใช้ห้องสมุดประชาชนประจำอำเภอเป็นสถานที่ในการประชุม  ซึ่งในวันนี้คณะทำงานจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เดินทางถึงอำเภอนาบอนเวลา 08.00    ทำให้มีการคุยนอกรอบกันก่อนที่จะมีการประชุมเป็นทางการ                 การประชุมเริ่มต้นโดย   ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาบอนกล่าวต้อนรับและรายงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา  จากนั้นคณะจาก  ศนจ.นศ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาบอน   โดยเริ่มจาก                

            นายวิมล  วัฒนา    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้แนวทางในบทบาทหน้าที่ใหม่ของ  กศน.  คือ  1.       บทบาทตามนโยบายสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ซึ่งเป็นภารกิจหลัก 2.       บทบาทเรื่องยุทธศาสตร์ของจังหวัด  ซึ่งเป็นภารกิจประจำอีกอย่างหนึ่งของ  กศน.                                 3.   ให้หลักการเกี่ยวกับการจัดการความรู้             

           นางเกษร   ธานีรัตน์   รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้ให้หลักการและแนวทางในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในปีที่ 2  โดยมีเป้าหมาย  600  หมู่บ้าน  ซึ่งในปีนี้ต้องมีการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะต้องทำไปพร้อม ๆ กัน จำนวน  1,000  หมู่บ้าน และที่สำคัญ  ในปีนี้การจัดเวทีประชาคมมี  4  เวที  ดังนั้นในแต่ละครั้ง  หรือแต่ละเวที  ต้องมีการพูดคุยเตรียมการก่อนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้ตรง  เวทีประชาคมต้องมีกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในเวทีประชาคม                

                    งานด้านสายอาชีพ  แนะนำการทำงานบูรณาการกับหน่วยงานอื่น  และในการจัด KM  จะมีครั้งความรู้  ดังนั้นควรนำความรู้นั้นมาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น  ของตำบล  หมู่บ้านนั้นต้องคำนึงถึงความพร้อมความเหมาะสมกับท้องถิ่น    และการจัดอาชีพ  หรือหลักสูตรควรมีการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วย                  

                  งานการเงิน             แนะนำการเบิกจ่ายงบประมาณ  และหลักฐานการเบิกจ่าย                

                 งานอัธยาศัย           แนะนำการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านอัธยาศัยซึ่งต้องมีความหลากหลายในกิจกรรมที่จัดและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งยังต้องมีความทันสมัยเพื่อก้าวทันโลกในปัจุบัน                                              
                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หาความรู้แก้จนกับการอยู่อย่างพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#กศน.#งาน#ต้องลุยถึงที่

หมายเลขบันทึก: 76495, เขียน: 05 Feb 2007 @ 23:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)