• ในการเต้นแอโรบิค นอกจากการเลือกกลุ่มหรือชั้นเรียนที่เหมาะสมกับสมรรถภาพร่างกายแล้ว การแต่งกายก็ควรแต่งชุดสำหรับการเต้นแอโรบิค หรือจะเป็นชุดสบายๆ แต่ควรจะเป็นชุดที่ระบายความร้อนได้ดี  รองเท้าลงทุนหน่อย หาซื้อรองเท้าสำหรับเต้นแอโรบิคเพราะเท้าต้องรับแรงกระแทก แม้จะเป็นการเต้นแบบ Low Impact ก็ตาม         
  • การเต้นแอโรบิคต้องไปให้ตรงเวลา เพราะวิทยากรจะเริ่มจากจังหวะช้าๆ เพื่อเป็นการอบอุ่นร่างกาย ยืดกล้ามเนื้อ แล้วเริ่มเต้นจริงๆ จบลงด้วยจังหวะที่ช้าลง เพื่อเป็นการผ่อนกาย ยืดกล้ามเนื้ออีกครั้ง ถ้าไปสาย ก็จะไม่ได้อบอุ่นร่างกาย ไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อ อาจเกิดอันตรายและบาดเจ็บได้         
  • คนที่เต้นแอโรบิคก็สามารถออกกำลังกายแบบอื่นได้อีก เช่น เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ จักรยาน เป็นการสลับการออกกำลังกาย ( Cross Training) ในกรณีที่ฝนตก มีการงดเต้นหรือไปไม่ทัน  ไม่สดวก ก็อาจจะออกกำลังกายแบบอื่นสลับไปได้         
  • นอกจากนี้ก็อยากแนะนำให้ฝึกกล้ามเนื้อ ( Weight Training) ด้วย เป็นการฝึกกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ไม่ได้ฝึกหนักขนาดกล้ามเนื้อขึ้นเป็นมัดๆแบบนักเพาะกายนะครับ ฝึกแค่พอทำให้เกิดความแข็งแรง (Strength) และทำให้รูปร่างดูดีขึ้นอีกด้วย