รูปปั้นพระองค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพ ที่มีการจารึกว่า เท้าขัตตุคาม และ เท้ารามเทพ อยู่บริเวณทางขึ้นบันใดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช