ผู้เขียนได้รับการถามจากครูและผู้สนใจเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยู่เสมอว่า websites อยู่ที่ไหนบ้าง บางครั้งผู้เขียนก็หาไม่พบเหมือนกันแต่วันนี้ได้โอกาสดีเลยเอามารวบรวมเพื่อให้ครู-อาจารย์และผู้สนใจจะได้หาง่ายๆ พยายามจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมี websites ดีๆอีกมาก ลองมาดูว่ามี websites อะไรบ้าง  

 1. http://gotoknow.org/blog/yahoo/25457  

 ( Story place) for listening  

 2. http://gotoknow.org/blog/yahoo/18565     

 (Star fall) for children practice pronunciation  

 3.http://gotoknow.org/blog/yahoo/61932  

 websites for  reading and listening  

 4.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60494  

 Christmas

  5.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60309  

 Grammar  

 6. http://gotoknow.org/blog/yahoo/61015  

 writing  

 7.http://gotoknow.org/blog/yahoo/60068  

 Listening and pronunciation(good)  

 8.http://gotoknow.org/blog/yahoo/59648  

 Natures    

 9.http://gotoknow.org/blog/yahoo/62959  

 Vocabulary(Hangman)  

 10.http://gotoknow.org/blog/yahoo/58527  

 words and alphabet  

 11.http://gotoknow.org/blog/yahoo/58848  

 quizzes

  12. http://gotoknow.org/blog/yahoo/58768  

 songs and  tests

 13.http://gotoknow.org/blog/yahoo/27736

  English for adults  

 14.http://gotoknow.org/blog/yahoo/61341

  Reading for adults and children  

 15.http://gotoknow.org/blog/yahoo/40416  

 Games (choose monkey) for writing and listening

  16.http://gotoknow.org/blog/yahoo/37823  

 Vocabulary  

 17.http://gotoknow.org/blog/yahoo/27966  

 website for children(hippo)  

    เอาเข้าจริงๆ มี websites ที่น่าสนใจประมาณ 17 websitesแล้วเร็วมาก  จะเอามาเพิ่มเรื่อยๆเผื่อมีผู้สนใจครับ ลองเข้าในเล่นนะครับ