วันนี้ได้อ่าน fwd. mail เป็นข้อคิดจากในหลวง  เห็นว่า เป็นข้อคิดที่มีคุณค่ามาก   เมื่ออ่านข้อคิดนี้แล้ว  ก็ตั้งใจว่า  เราจะนำของขวัญอันล้ำค่านี้มาใช้เป็นแนวคิดสำหรับการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของพ่อของแผ่นดินค่ะ ...


ของขวัญจากในหลวง

1. อย่าทำลายความหวังของใคร ... เพราะอาจเหลืออยู่แค่นั้น...

2. รู้จักฟังให้ดี ... โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่วๆ เท่านั้น ...

3. จะคิดการใด ... จงคิดการใหญ่เข้าไว้  แต่เติมความสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย

4. หัดทำสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นให้เขารับรู้

5. จำไว้ว่า ข่าวทุกชนิดถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น

6. ใครจะวิจารณ์อย่างไรก็ช่าง ... ไม่ต้องไปเสียเวลาโต้ตอบ

7. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ "2" แต่อย่าให้ถึง "3"

8. เราไม่ได้ต่อสู้กับคนโหดร้าย  แต่เราต่อสู้กับความโหดร้ายในตัวคน

9. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ... ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน

10. อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม

11. ประเมินตัวเองด้วยมาตรฐานตัวเอง  ไม่ใช่มาตรฐานคนอื่น

12. คงไว้ซึ่งความเป็น คนเปิดเผย  อ่อนโยน  และอยากรู้อยากเห็น

13. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด  สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้

14. อย่าวิจารณ์นายจ้าง ...  ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุข ก็ลาออกซะ

15. คำนึงถึงการมีชีวิต "กว้างขวาง" มากกว่าการมีชีวิต "ยืนยาว"

------------- ขอส่งต่อของขวัญอันล้ำค่านี้ แด่ทุกคนค่ะ -------------