เยี่ยมมองของดีที่ชุมชนโตนด อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา  (ริมถนนมิตรภาพ)

.........ของดีที่1   ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ศูนย์การค้าพื้นเมืองโคราช...มีป้ายจัสโมเดริ์นส ที่พุทธมณฑล ( เจ้าแม่กวนอิม) พุทธมณฑลเมืองโคราช

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง มาแวะกราบไหว้พระและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ที่ กม.14 ติดกับปั้มน้ำมัน ปตท. และบริษัทแสงชัย...ปัจจุบันกำลังปรับปรุงให้เป็นแหล่งบริการและท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งบริการด้านรถทัวส์ ขนส่งมวลชน ช่วงเทศกาล หรือต้องการเติมน้ำมันและเวียนเลือกซื้อสินค้าของชุมชนได้ทุกวัน......