วันเกิด รองผู้อำนวยการสุดขยัน

 วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๐ เป็นวันเกิดของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวดี ภักดี หรือ อาจารย์ แป๋ว (คลิก) ผู้หวานแหว๋ว กับงาน

P

 มหาวิทยาลัยริวกิว เมืองโอกินาวา นอกจะเป็นสถานที่ที่ทำให้อาจารย์ แป๋ว เป็นคนที่มีคุณภาพคับแก้ว เป็นสถานที่พวกเราไปติดต่อเพื่อเชื่อมเครือข่ายที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ช่วงที่เราไปก็เป็นวันเกิดของท่านอาจารย์พอดีครับ

ภาพจากฝีมือ คุณน้อง (คลิก)

JJ รู้จักอาจารย์แป๋ว ตั้งแต่สมัย รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ผู้ที่ให้โอกาส JJ มาเกิดระดับ มหาวิทยาลัย โดยเป็น ผอ.สำนักงาน ม.ในกำกับ เมื่อ หกปีที่แล้ว)  เป็นอธิการบดี เราทำงาน เรื่องประกันคุณภาพ เป็นผู้ประเมินร่วมกันหลายครั้ง

ภาพฝีมือ อ.แป่ว ครับ

 ท่านอาจารย์แป๋ว เป็นเมืองเลย โดยกำเนิด เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ จบปริญญาเอกที่ มหาวิทยาลัยริวกิว

  ท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารวิชาการ และ เคยเป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 ท่านอาจารย์แป๋วเป็นคนขยันทำงาน พูดตรง ทำจริง ไม่เคยเกี่ยงงาน รับปากอะไร ได้ตามที่นัดหมายทุกครั้ง สมกับเป็น "ผู้หญิงแกร่ง"

 JJ ขออวยพรวันเกิด ถึงแม้จะย้อนหลังในเมืองไทย แต่เราให้กำลังใจท่านอาจารย์ ตั้งแต่ไปประสานงานที่โอกินาวา

ภาพซากุระบานที่เมืองโอกินาวา ฝีมือ อาจารย์แป๋วครับ

 ซึ่งเดิมที เราตั้งใจจะลงนามความร่วมมือ (MOU) ในเรื่อง Life Lonเ Learning และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ ไปเรียนรู้เรื่อง EM กับเศรษฐกิจพอเพียง เสียดายที่ไม่ได้รับผิดชอบ แต่หวังว่าท่านอาจารย์ แป๋ว คงจะได้ประสานงานต่อครับ

ภาพที่เกิดจากความจริงใจ ตั้งใจ ของอาจารย์แป๋ว Happy Happy ขอให้ ท่านภาวดี สุขสันต์ ร่วมสร้างสรรค์ สังคมไทย ครับ

JJ2007