จากการเดินหนังสือที่นี่เราได้รู้จัก บุคลากร คณะแพทย์หลาย ๆขึ้น เราไม่ได้อยู่ในวงจำกัดเฉพาะภาควิชาหรือหน่วยงาน สามารถที่จะสร้างสายสัมพันธ์ มีมิตรสหาย เพื่อนสนิทหญิง-ชาย ต่างรุ่นต่างวัย  ต่างสายงาน ต่างผู้บังคับบัญชา ต่างจิตต่างใจ  ที่สามารถจูนเนื้อหาเดียวกัน  คือการรับ-ส่งเอกสารให้บรรลุเป้าหมาย

     สิ่งหนึ่งที่มองเห็นในกลุ่มงานรับ-ส่งเอกสารคือการมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น

  • จะมีบางวันบางคนเอกสารมีมากต้องส่งหลายหน่วยงานก็จะมีเพื่อนสมาชิกช่วยมาจัดส่งให้เพื่อความรวดเร็วในเวลาที่จำกัด
  • บางคนที่เข้ามาเดินหนังสือใหม่ ๆยังไม่รู้จักว่าใครอยู่หน่วยงานใดก็มีการแนะนำชี้แนะชึ่งกันและกัน
  • ในบางครั้งหากมีการส่งเอกสารผิดพลาดหรือมีการหยิบติดผิดไปจะมีการแจ้งให้ทราบและช่วยกันเช็คดู
  • หากวันใดที่ตนมีงานที่ต้องการกลับก่อนแบบเร่งรีบก็ได้มีการบอกกล่าวกัน จะขอกลับก่อนมีอะไรจะส่งก็ให้ส่งก่อนได้เลย

            " มีน้ำใจ    มีความเป็นมิตร   จะมีประโยชน์มากมาย "

     เมื่อวันก่อนว่าจะขอปรึกษาเกี่ยวกับการโหลดภาพกับผู้เชี่ยวชาญได้ปรึกษาเรียบร้อยแล้วจะเป็นใครนั้นจะบอกกันต่อไปแต่ตอนนี้มาลุ้นและชมบรรยากาศตลาดนัดสักสองสามภาพ น๊ะครับ