ราศีธนู มีรูป คนยิงธนู เป็นเครื่องหมาย ซึ่งการเข้าใจคนในราศีนี้ ในความหมายเชิงรูปธรรมก็พิจารณาว่า รูปคนยิงธนู เป็นอย่างไร...และความหมายเชิงนามธรรมก็พิจารณาว่า จิตใจของพรานธนู เป็นอย่างไร...

คนยิงธนู มักจะเป็นคนค่อนข้างผอมและสูง ร่างกายแข็งแรงบึกบึน เพราะถ้าร่างกายอ้วนๆ เตี้ยๆ ก็คงจะไม่เหมาะสมที่จะง้างคันและสายธนู หรือถ้าร่างกายอ่อนแอก็ยากที่จะมีกำลังพอในการง้างธนูได้...ดังนั้น คนในราศีนี้จะมีร่างกายผอมๆ สูงๆ แข็งแรง บึกบึน...

ขณะง้างธนู พรานจะต้องโก่งหลังนิดหน่อยเพื่อบังคับให้แรงมีความสมดุล... ดังนั้น คนในราศีนี้ก็จะมีหลังค่อมๆ หรือโก่งๆ นิดหน่อยเสมอ...

การสอดส่ายสายตามองหาเป้าหมายหรือเหยื่อ และการใช้ธนูเล็งเป้าหมาย รวมทั้งการสงบนิ่งเพื่อมิให้เหยื่อรู้ตัว...เหล่านี้ ต้องใช้ความตั้งมั่นแห่งจิตสูง ดังนั้น คนในราศีนี้จึงมักจะมีสมาธิสูง หรือมีจิตใจตั้งมั่นได้ง่าย....

พรานคือนักล่าทุกประเภทมักจะหนีการผิดศีลข้อฆ่าสัตว์ และผิดธรรมเรื่องเบียดเบียนสัตว์ไม่พ้น ซึ่งพรานธนูก็ย่อมเป็นเช่นนี้...นั่นคือ คนในราศีนี้ มักจะไร้เมตตา โหดร้าย ใจดำ ทำนองเดียวกับพรานหรือนักล่านั่นเอง....

เมื่อแปลความหมายมาด้านอื่นๆ คนในราศีนี้ จึงเป็น นักคิด นักปรัชญาเพราะจิตเพ่งถึงปัญหา...เป็นนักคาดการณ์ทำนายอนาคตหรือนักโหรศาสตร์ได้ดี เพราะมุ่งหวังสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต ...ทำนองว่า โก่งธนูเล็งสู่เป้าหมาย คาดหวังผลลัพธ์ว่าจะต้องตรงเป้าหมาย ...ทำนองนี้

ดังนั้น ตำราโหราศาสตร์ทั่วไป มักบอกว่า ราศีนี้เหมาะที่จะเป็น ครู นักวิทยาศาสตร์ นักบวช...ซึ่งก็แปลความหมายจากคำว่า เล็งเป้าหมาย นี้เอง