ห่างหายจาก blog ไปนานหลายวัน เนื่องจาก ทีมผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผอ. JJ ได้พาไปศึกษาดูงานด้าน Lifelong Learning ที่ University of the Ryukyus, Okinawa ประเทศญี่ปุ่น ก็โชคดีได้ติดตามไปเป็นไกด์และล่ามจำเป็น เนื่องจากเป็นบ้านเดิม (สถานศึกษา) ของผู้บันทึก แม้จะเป็นเมืองน้อยๆ มหาวิทยาลัยเล็กๆ แต่ก็อบอุ่น ทั้งอากาศ บรรยากาศ และผู้คนที่นี่……..  

ปคราวนี้โชคดีที่ทีมงานได้มีโอกาสไปชมดอกซากุระ ซึ่งบานเร็ว และสีเข้มกว่าที่อื่นๆในประเทศญี่ปุ่น  (ซากุระ จะเริ่มบานจากตอนใต้สู่ตอนเหนือของประเทศค่ะ) …. Hanami (ฮะนะมิ)คือ การชมดอกซากุระ...... ไม่ใช่ ข้าวเกรียบกุ้ง นะค่ะ  

สำหรับผู้บันทึกเอง โชคดีที่ได้พบทั้งอาจารย์ ผู้ที่เคารพ เพื่อนเกือบครบทุกท่าน ทุกคน ... มีความสุขมาก ที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเดิม....

 

จึงนำความสุขมาฝากเพื่อนชาว blog ที่คิดถึงด้วยค่ะ...