เคยคิดและเขียนบันทึกเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในบันทึกเรื่อง  จะทำอย่างไรกับปัญหานี้ดี  
ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติ 
และต้องช่วยกันด้วยกันหลายๆฝ่ายจึงจะพบความสำเร็จ 
แต่เนื่องจากการขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  อีกปัญหาหนึ่ง 
ซึ่งโดยตรงแล้ว  ไม่ใช่หน้าที่ของครูอย่างครูอ้อยเลย 
แต่ครูอ้อยก็อดคิดไม่ได้  และพยายามหาทางแก้ไขปัญหา  ด้วยวิธีการต่างๆ  แบบบัวไม่ให้ช้ำ  น้ำไม่ให้ขุ่น 
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  ก็ไม่มีใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราได้  ครูอ้อยก็ต้องลำบากใจต่อไป 
วันนี้  นั่งคิดไม่ตกอีกเช่นเคย  แต่ก็พยายามต่อไป 
 เห็นนักเรียนยังมีความพยายามในการหาเสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนกันอย่างเอิกเกริก 
ประชาธิปไตย  กำลังเบ่งบานจริงๆ 
เสียดายที่ไม่ได้ไปดูและชื่นชมความเป็นประชาธิปไตยของนักเรียน  เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่รับสมัครนักเรียน  
ครูอ้อยได้ยินนักเรียนพูดหาเสียงในตอนเช้า  ครูอ้อยคิดออกทันที  แบบ  " ยูเรก้า " 
ความคิดที่ครูอ้อยคิดออก  ก็คือ  ประกาศรับสมัคร  ครูในโรงเรียนที่มีความต้องการสมัครเป็นครูภาษาอังกฤษ 
เริ่มจากครูที่มีวุฒิทางภาษาอังกฤษก่อน  
ครูอ้อยจะต้องเพิ่มเงื่อนไขให้เป็นแรงจูงใจให้คุณครูหันมาสนใจและสมัครเข้ามาเป็นครูภาษาอังกฤษ 
แต่ถ้าแผนนี้ไม่สำเร็จ   ครูอ้อยก็ต้องคิดแผนสองต่อไป