ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (42)

ความฝันมันอยู่ไกลเสียเหลือเกิน แต่ถ้าเราสามารถทำความฝันให้เป็นจริงด้วยตัวเราเอง ทำไมเราไม่รีบทำ ทำไมเราไม่ขวนขวายที่จะทำ นำไปสูความสำเร็จ อย่ามัวแต่นั่งรอบุญวาสนาเลย เรื่องผลงานทางวิชาการ เราต้องทำเองค่ะ รอวาสนาไม่ได้หรอกค่ะ
ครูอ้อยเขียนบันทึก  ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรักษาวินัย  ข้อที่ 7 คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว    ซึ่งท่านผู้สนใจอ่านได้ที่บันทึกเรื่อง ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (41)  
พฤติกรรมการรักษาวินัยมี 20 ข้อ  ควรศึกษาและจัดทำร่องรอยไว้ได้แก่ การวางแผนในการใช้เวลา การเข้าประชุมตรงเวลา  การคืนเงินยืมตรงเวลา  ทำงานได้กับทุกคน  มุ่งมั่นทำงานได้สำเร็จทุกงาน  เอาใจใส่ครอบครัว  คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  อุทิศตนให้กับงานทั้งในและนอกเวลา  ให้บริการเท่าเทียมกัน  ไม่กล่าวโทษผู้อื่นโดยปราศจากหลักฐาน  ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมา  ทำผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง  ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจการค้าใดๆ  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง  ไม่ทำผิดกฏหมายแม้เพียงเล็กน้อย  มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่างที่ดี  ช่วยแนะนำตักเตือนเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการผิดวินัย  สนับสนุนและให้กำลังใจผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 
สำหรับค่ำนี้ครูอ้อยจะเขียนบันทึกเรื่อง   ปฏิบัติตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค 
เรื่องนี้เขียนยากจริงๆที่จะออกมาเป็นรูปธรรม  แต่ครูอ้อยพอจะมองเห็นแนวการเขียนว่า  จะเขียนแบบใดแล้ว 
ซึ่งท่านผู้รอรับการประเมินต้องศึกษาสภาพปัญหาของบริบทในโรงเรียนของท่านว่า  ได้แก้ปัญหาอะไรให้กับสังคมโรงเรียนและตัวท่านเองได้เข้าไปช่วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ 
จากนั้นก็นำเรื่องนั้นมาเขียน  มีภาพประกอบเล็กน้อย  หาวิธีการ  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาร่วมด้วยกับการเขียนรายงานข้อนี้ 
การปฏิบัติ ตามกฏหมายแม้มีปัญหาหรืออุปสรรค  เป็นหัวข้อที่จะต้องเขียนรายงานให้เห็นเป็นรูปธรรม  ซึ่งยากมาก  แต่เราต้องวิเคราะห์หัวข้อการประเมินก่อน  ว่า  การปฏิบัติตามกฏหมายนั้น  มีอะไรบ้างที่เป็นบริบทในการปฏิบัติ  เช่น  พระราชบัญญัติครู  จรรยาบรรณครู  ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว  พวกเราชาวครูก็ปฏิบัติแบบไม่ละเลยอยู่แล้ว  เพียงแต่ว่า  ผู้รอรับการประเมินจะเขียนรายงานได้ตรงประเด็นหรือไม่..ขอให้ศึกษาพระราชบัญญัติครูและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับครู  เช่นกัน
คราวหน้าครูอ้อยจะเขียนเรื่อง    ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา  กรุณาติดตาม  ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#diary#ครูอ้อย#kruooy#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 76010, เขียน: 02 Feb 2007 @ 20:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)