ปฎิบัติการจัดทำสมรรถนะเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    วันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ. ผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการประชุมปฎิบัติการจัดทำสมรรถนะเฉพาะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่โรงแรมริเวอร์วิวเ พลส พระนครศรีอยุธยา ซึ่ง ก.ค.ศ. ได้กำหนด สมรรถนะหลัก(Core C0mpetency) และสมรรถนะประจำสายงาน(Functional Competency) และใช้ประเมินครูไปแล้ว
     แต่ ก.ค.ศ.เห็นว่าน่าจะมี
สมรรถนะเฉพาะ(Specific Competency) ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของครูแต่ละกลุ่มสาระ และบุคลากรทางการศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยเลือกคุณลักษะชิงพฤติกรรมที่สำคัญจริงๆ ไม่ต้องกำหนดให้มาก แต่ถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะเหล่านี้ จะสามารถพัฒนาคุณภาพงานได้ก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อ ก.ค.ศ.จะได้นำสมรรถนะดังกล่าวไปสู่การพัฒนาและประเมินครูและ บศ.ที่ตรงจุดต่อไป
       ก.ค.ศ.ได้กำหนดกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะทำ
สมรรถนะเฉพาะไว้ 16 กลุ่มด้วยกันคือ
1)ภาษาไทย 2)ภาษาต่างประเทศ 3)วิทยาศาสตร์ 4)สังคมศึกษาฯ 5)สุขศึกษาและพลศึกษา 6)บรรณารักษ์ 7)แนะแนว 8) ศึกษานิเทศก์ 9)คณิตศาสตร์ 10)ศิลปะ 11)การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12)กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13)ปฐมวัย 14)การศึกษาพิเศษ 15)ผู้บริหารสถานศึกษา 16)ผู้บริหารการศึกษา ซึ่งกลุ่มที่ 1-8 ได้จัดทำต้นร่างเสร็จแล้ว และผมเคยเขียนลงในบล็อกในตอนที่แล้วๆมา
       การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้เราจัดทำเฉพาะในกลุ่มที่ 9-16 โดยก.ค.ศ.ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ(จริงๆ)ของแต่ละกลุ่มมาจัดทำสมรรถนะครั้งนี้ เช่น
ศ.ดร.ยุพิน พิพิธกุล รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง (คณิตศาสตร์) รศ.พีรพงษ์ กุลพิศาล (ศิลป) ผศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล(การศึกษาพิเศษ) รศ.ดร.ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต รศ.ดร.อรุณี หรดาล ผศ.ดร.พัชรี ผลโยธิน (ปฐมวัย) เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีครู ผู้บริหาร ศน.ที่ ก.ค.ศ.คัดสรรมา ซึ่งผมยอมรับว่าทุกคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจริง ทำให้การเป็นวิทยากรประชุมปฎิบัติการครั้งนี้ไม่น่าหนักใจใดใดเลย
     เราสามารถจัดทำสมรรถนะเฉพาะได้เสร็จครบทั้ง 8 กลุ่ม และมีการพิจารณาตรวจสอบกันอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่ม พวกเรารู้สึกพอใจในผลงานครั้งนี้
     ผมจะทยอยนำเสนอ ในบล็อกนี้ต่อไป เพื่อช่วยกันพิจาณาให้ความเห็น และจะได้นำเสนอเป็นข้อมูลให้ ก.ค.ศ.เป็นข้อมูลพิจารณาปรับให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 76005, เขียน: 02 Feb 2007 @ 20:02 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 13:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • มาทักทาย
  • ขอบคุณสำหรับการแจ้งข่าวครับผม
  • อาจารย์สบายดีไหมครับ