โรงเรียน 3 ส.

การฝึกและพัฒนานักเรียนโดยใช้กิจกรรม 3 ส

               ได้เริ่มเดินเครื่องการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยนัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่มีความประสงค์จะร่วมวิจัยเพื่อคิดรูปแบบที่จะนำมาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน เมื่อ สมศ.ไปประเมินโรงเรียนจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลเนื่องจากระบบการประกันคุณภาพภายในเราเข้มแข็งจึงพร้อมรับการประเมินภายนอกได้ทุกเวลา  และส่งผลให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การประชุมในวันที่  26  มกราคม  2550  โรงเรียนวัดสระยายโสม  อำเภออู่ทองรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม  ภายใต้การอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการกมลเทพ  โพธิ์ทอง  รองผู้อำนวยการปริศนา  ปัญจสิงห์  และคณะครู  และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนให้การต้อนรับและช่วยอนุเคราะห์บริการสถานที่  อาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ตลอดระยะเวลาการประชุม ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน

ผู้เขียนไปถึงโรงเรียนประมาณ 08.00 น.  พบครูและนักเรียนกำลังใช้ชีวิตประจำวันในโรงเรียนกันอย่างมีความสุข  ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ไม่มีนักเรียนวิ่งเล่นให้เห็นเลยทุกคนแยกย้ายกันทำงานตามจุดต่าง ๆ รอบโรงเรียน  มองดูบริเวณโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่

พบท่านผู้อำนวยการทักทายกันนิดหน่อย เนื่องจากท่านมีภาระงาน   พอสัญญาณการเข้าแถวเคารพธงชาติดังขึ้นนักเรียนและครูทุกคนต่างก็พร้อมกันที่เสาธง  สำหรับแขกก็นั่งอยู่ในห้องพักครู  ได้ยินเสียงท่านผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์ที่หน้าเสาธงถึงเรื่งอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน เช่น  เรื่องการสอบวัดผลที่เราเรียกกันว่า สอบ NT  การสอบแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ  การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ระหว่างการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงจนนักเรียนเดินแถวเข้าชั้นเรียน   ได้ยินคำพูดท่านผู้อำนวยการพูดคำว่า  "สะอาด  สว่าง  สงบ"  เป็นระยะ  ๆ  มองหน้ากันเองระหว่างแขกผู้มาเยือนด้วยกันว่า  คืออะไร  ก็หาคอตอบไม่ได้  อดใจไว้ก่อน  เดี๋ยวต้องถามแน่   หันไปทางประตูห้องมองเห็นนักเรียนเดินเป็นแถวในอาการสำรวม  เวลาเดินมือทั้งสองของทุกคนจะประสานไว้ด้านหน้าไม่แกว่งไป -มา   ยิ่งมองเห็นนักเรียนชั้นอนุบาลยิ่งน่ารักมาก  ตกใจว่ามันคืออะไร  ตลอดเกือบทั้งวันที่อยู่ในโรงเรียนไม่ได้ยินเสียงเอ อะ  โวยวายของนักเรียนเลย   เวลาเดินสวนทางกับนักเรียนทุกคนก็เห็นเขานำมือประสานไว้ก้นหน้าทุกคน  ทุกครั้ง ถามนักเรียนว่าคืออะไร  คำตอบที่ได้คือการเดินด้วยอาการสำรวม

มัวแต่ยุ่ง  ๆ  กับการประชุม  เลยไม่ได้ความหมายของ 3 ส. อย่างชัดเจน  จำได้นิดหน่อยว่า

สะอาด  คือการทำร่างกายและจิตใจให้สะอาด

สว่าง  คือ เตรียมตัวไหว้พระ

สงบ  คือ การมีสมาธิ

รอก่อนนะท่านผู้มีเกียรติที่บังเอิญผ่านมาอ่านจะพยายามติดตามหารายละเอียด ของกิจกรรม 3 ส.มาให้

ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกมลเทพ  โพธิ์ทอง  และบุคลากรทุกท่านในโรงเรียนวัดสระยายโสม ที่อุทิศแรงกาย แรงใจ  ทรัพย์สิน  และอื่น ๆ  ที่จะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ส่งผลดีในระดับสูงขึ้นต่อไป

ยอมรับว่าคิดได้ยอดเยี่ยม  ขอชื่นชมจากใจจริงของ ศน.นะคะ

คงจะมีโรงเรียนอย่างนี้อีกมากมายเมื่อได้พบแล้วจะนำมาเล่าอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวสำรอง

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมปลูกฝังนักเรียน

หมายเลขบันทึก: 75997, เขียน: 02 Feb 2007 @ 18:25 (), แก้ไข: 09 Apr 2012 @ 14:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

  • ชื่นชม ผอ.กมลเทพ ค่ะ ท่านมีความสามารถในด้านการบริหารโรงเรียน และมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
  • เคยได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนของท่านเมื่อคราวเตรียมการประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เห็นบรรยากาศของโรงเรียน และได้พูดคุยกับนักเรียนแล้วสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทเพื่อพัฒนาโรงเรียนของผู้อำนวยการท่านนี้จริง ๆ
  • มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทราบว่าท่านป่วยเราก็เป็นห่วงกัน แต่ตอนนี้ทราบว่าดีขึ้นจนเป็นปกติแล้ว และได้เห็นท่านกลับมาลุยงานอีกเหมือนเดิม
  • ชื่นชมจริง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น "โรงเรียนวิถีพุทธ" ทราบว่าวันนี้ท่านพาคณะครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนสัตยาไส คราวนี้ท่านคงได้แนวคิดดี ๆ กลับมาพัฒนาโรงเรียนอีกเช่นเคย
  • ร่วมเป็นแรงใจให้ ผอ.กมลเทพ และเพื่อนครูทุกคนของโรงเรียนวัดสระยายโสมค่ะ