ทดลองสั่งงานดังนี้

$ mpirun -np 8 -machinefile srithan.txt  myprogram 

เกิดปัญหาขึ้นดังนี้ 

net_send: could not write to fd=4, errno = 32

วิธีการแก้ไขปัญหา

ให้ตรวจสอบที่ไฟล์ srithan.txt ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บโฮสต์ที่จะทำการรัน ดังนี้

c0-0:2
c0-1:2
c0-2:2
c0-3:2

แล้วก็รันต่อไป