ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปก ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ The Korea-Thailand APEC ICT Model School Network ระหว่าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ โดยมี นายไพโรจน์ คลังนุช ผู้อำนวยการเป็นผู้ลงนาม กับ Wadong Middle School จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมี Mr.Kyung Num Park ครูใหญ่เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี

 

ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปก มอบหนังสือ HR พันธุ์แท้ และ สองพลังความคิดชีวิตและงาน  แก่ นายไพโรจน์ คลังนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550

 

ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ประธานคณะทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกกล่าวในพิธีลงนามความร่วมมือ The Korea-Thailand APEC ICT Model School Network ระหว่าง โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ กับ Wadong Middle School จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี