เกร็ดข้อคิดที่ได้รวบรวมและจากการฝึกอบรมการทำ KM ให้กับบุคลากรในโรงเรียน.. 
·     การทำ KM เน้นการทดลอง และปฏิบัติจริง โดยใจที่พร้อมจะให้ และรับ เป็นปราการด้านสำคัญ เหมือนคนจะหัดขี่จักรยาน เมื่อใจพร้อมที่จะขี่จักรยานก็ลองขี่ได้เลย
·     การทำ KM ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับรูปแบบของวิทยากร ขอให้กล้าที่จะคิดในรูปแบบของตนเอง ทั้งนี้เราต้องนำความรู้ไปปรับปรุงใช้กับจริตของหน่วยงานเอง
·     การจัดการก็คือการสร้างโอกาสให้ได้มาเจอกัน การจัดการความรู้คือการการจัดการความสัมพันธ์     แบบ Win – Win คือได้ประโยชน์เพื่อไปสู่ความสำเร็จทุกฝ่าย สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน เกิดการแบ่งปัน          โดยธรรมชาติ ความรู้สึกดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้และรับ (Give and Take)
·     ปัญหาของการแบ่งปัน ทุกคนมองว่าจะเป็นการให้ซึ่งการให้หมายถึงการสูญเสีย ซึ่งไม่ใช่ KM เพราะความรู้ยิ่งได้ให้ยิ่งเพิ่มงอกงาม ซึ่งเป็น GIVE and GROW อย่าห่วงความรู้ไว้กับตัว
·     เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก่งและรู้ทุกเรื่อง หัวหน้าไม่ใช่ว่าจะเก่งกว่า หรือรู้มากกว่าลูกน้อง คนตัวเล็กพูดให้คนตัวใหญ่ฟังได้ ทุกคนมีสิทธ์ที่จะเรียนรู้ร่วมกันทุกคนอย่าทำตนเป็นน้ำชาล้นถ้วย
·       เมื่อเรารู้ว่าตนเองไม่รู้ จงรับรู้ เพื่อเปิดตนเองให้เลียนรู้ และเรียนรู้ ไม่ต้องเชื่อทั้งหมด แต่ต้องประยุกต์ใช้ในสิ่งแวดล้อมของเราเอง
·     เราจะอยู่ขั้นไหนไม่เป็นประเด็น สิ่งสำคัญต้อง เริ่ม เน้นการช่วยเหลือกันและกันไม่ทับถมกัน หาแววให้เจอแล้วสร้างความมั่นใจและจัดการ ถ้าไม่มีใจให้แก่กันในองค์กรคงต้องดูเรื่องความดีความชอบเพื่อให้คนที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นได้รับผลดีอย่างเป็นรูปธรรม (Share and Shine)
·     ดังนั้น องค์กรที่ทำ KM ต้องระลึกเสมอว่าจะทำอย่างไรเพื่อนำไปสู่ Learn  Care  Share  Shine อย่าไปยึดติดกับโครงสร้างทางการ โยงใยเหมือนใยแมงมุม ผูกพันประดุจสายโซ่
จากที่กล่าวมาทั้งหมด..หวังเป็นยิ่งนะครับคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพวกเราที่มีความหวังอยากให้ทั้งคนทั้งประเทศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                                 ท่านว่าจริงหรือไม่