บันทึกไว้สอนตน 

1 .  การทำอะไรที่เราไม่คุ้นเคยแล้วมักจะยากในช่วงแรก  ดังนั้นควรทำสม่ำเสมอสิ่งนั้นจะง่ายตลอดไป

 

2 .  รอยยิ้มของผู้มีชัยจะมีแววสดใสเสมอ  ภายหลังการพยายามอย่างมุ่งมั่น

 

3 .  คนเราไม่ควรตีกรอบให้ใช้ชีวิตอยู่เดิม ๆ และอย่าหวั่นกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง

 

4 .  บางครั้งเราจงก้าวออกไปจากกรอบเดิม ๆและอดทนรอคอยความสำเร็จเหมือนปลูกผลไม้คอยกินผลของมัน

 

5 .  ความสำเร็จที่ผ่านปัญหาและอุปสรรคมาเท่านั้นจึงจะมีคุณค่าแท้จริง

 

6 .  ความเชื่อมั่นจะเสริมพลังก่อเกิดการสร้างสรรค์  จงค้นหาตนเองให้เจอว่ามันคืออะไร

 

7 .  คนทุกคนสามารถเลือกที่จะดำเนินชีวิตของตนเองได้เพราะมันอยู่ที่จิตใจ

 

8 .  ความสูญเปล่าของชีวิตคนเรามี 2 ข้อคือ  มีโอกาสแต่ไม่รู้จักคว้าเอามาไว้ที่ตน  และการดูผิดตนเองหรือคิดว่าตนเองทำไม่ได้

 

9 .  เพียงแค่นี้ยังท้อแท้แล้วเมื่อไหร่  ฟ้าจึงจะมอบภาระอันยิ่งใหญ่ให้เราลงมือปฏิบัติเล่า

 

ด้วยความปรารถนาดี 

 จาก... umi