วันก่อนโน้น ได้ไปเรียนรู้การสร้างบล๊อก จากศนจ.นศ.โดยทีมงานครูนงเมืองคอนและคณะผู้แนะนำการใช้