ได้มีโอกาสอ่านแผ่นพับของจังหวัดมหาสารคามที่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยและการสำรวจข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต  มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับจังหวัดที่มีความสุขจากการสุ่มสำรวจปรากฏว่าเมืองมหาสารคามเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย  ส่วนรายละเอียดเพเมเติมพรุ่งนี้ติตตามต่อนะครับ