ประชุมสัมมนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ

ดีใจมากค่ะที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับชาติ เป็นการสัมมนาที่เป็นความใฝ่ฟันมานานแล้วค่ะว่าครั้ง 1 จะได้ไปร่วมงาน และเข้าฟังผลงานด้านวิชาการที่มีประโยชน์ แถมยังนำมาเป็นแบบอย่างให้กับที่ทำงานด้วยค่ะ

   โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้ผ่านการประเมินโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพแล้วค่ะ หลังจากที่หลายฝ่ายมีความเครียดนิดๆๆ ในการรับประเมิณ แรกๆเหนื่อยค่ะ แต่พอทำแล้วหายเหนื่อยค่ะ เนื่องจากสิ่งที่ได้ทั้งแก่ เจ้าหน้าที่ ผู้มารับบริการ อีกทั้งประชาชนที่อยู่ในชุมชน ได้รับประโยชน์เกินความคาดหมายค่ะ และจะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามกระบวนการ ในวันที่ 15 ก.พ. 2550 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์  ที่น่าสนใจมากๆๆ คือความรู้ทางด้านวิชาการที่ล้วนแล้วมีคุณค่าน่าสนใจมากค่ะ  มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 15 ก.พ. 2550 ประชุมห้องย่อย 4 ห้อง

ห้องที่ 1 Good Pratice Models / นวตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

- ระบบข้อมูลเชิงคุณภาพผู้รับบริการฝากครรภ์ รพ. ญาณสังวร

จ. เชียงใหม่

- 5 ส.พื้นฐานสู่การพัฒนา รพ. ศูนย์อนามัยที่ 3 จ. ชลบุรี

- โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเป้าหมายต่างๆ รพ. บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี

- สุขาน่าใช้ใน รพ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร

ห้องที่ 2 โรงเรียนแพทย์กับการเป็นโรงเรียนแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ

- คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- คณะแพทย์ศาสตร์  รพ. รามาธิบดี

- คณะแพทย์ศาสตร์ ม. เชียงใหม่

- คณะแพทย์ศาสตร์  ม. ขอนแก่น

- โรงพยาบาลพระมงกฎเกล้า

ห้องที่ 3 HPH : เสริมสร้างพลังชุมชนเข้มแข็ง

- การกำจัดขยะในชุมชน รพ. สันทราย จ. เชียงใหม่

- กรณีศึกษาชุมชนเข้มแข็ง รพ. ตรัง

- ชุมชนเมืองเข้มแข็ง รพ. พระมงกฎเกล้า

ห้องที่ 4  HPH กับการพัฒนาด้านสังคม : กรณีศึกษาอาหารปลอดภัยครบวงจร

- รพ. แพร่

- รพ. สงขลา

- รพ.มหาราชนครราชสีมา

- รพ. พนามหาสารคาม

- รพ. สนามชัยเขต

วันที่ 16 ก.พ. 2550 มี ประชุม 4 ห้องย่อย

ห้องที่ 1 อนามัยเจริญพันธ์เพื่อสุขภาพคนไทยในทุกกลุ่มวัย

-  คลินิกผสมผสานอนามัยการเจริญพันธ์ รพ.ปง

-  VIA รพ. พนมไพร

- คลิหญิงชายวัยทอง รพ. พระมงกฎเกล้า

- รพ. สายใยรักแห่งครอบครัว รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13

หัองที่ 2 การพัฒนา HPH เชิงคุณภาพกับมาตรฐานต่างๆ

- รพ. สงขลา

- รพ. บ้านตาก

- ผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ผู้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น อ. ภัทรชัย ทรัพย์จำนงค์

ห้องที่ 3 การจัดการของเสียอันตรายของ รพ. : โอกาสพัฒนา ผู้อภิปราย ทีมงาน กรมอนามัย และกรมแรงงานอุตสาหกรรม

ห้องที่ 4 คลินิกไขข้อข้องใจ

-  วัยรุ่น วัยทอง ขยะติดเชื้อ ส้วมมาตฐาน โภชนาการ

 คณะผู้จัดแจ้งว่ารับผู้เข้าร่วมการอบรม ประมาณ 1,200 คน คณะนี้มีผู้ส่งชื่อ 900 คน ถ้าผู้ใดสนใจก็รีบๆสมัครนะค่ะ โดยส่วนตัวสนใจเข้าฟังทุกห้อง แต่ๆไม่สามารถทำได้ จึงได้รับแบ่งมอบห้องตามที่เราสนใจ และเกี่ยวข้องกับงานของเราค่ะ ดิฉันเลือกห้องที่เกี่ยวกับชุมชน หลังจากกลับมาจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่ได้ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนามีอะไรบ้างค่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สม.4 : ปราณี ภูวนาถ

คำสำคัญ (Tags)#4#สม.

หมายเลขบันทึก: 75985, เขียน: 02 Feb 2007 @ 17:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)