ธรรมชาติให้คนเราเกิดมาโดยปกติแล้วมี 1 ปาก - 2 หู - 2 ตา หากพิจารณาให้ดีแล้ว พบว่าธรรมชาติต้องการให้คนเราควรปฏิบัติตามที่ให้มาตั้งแต่เกิด โดยความคิดเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่า น่าจะนำมาเตือนสติของตนเองให้มาก

ปากคนเรามีเพียงแค่ 1 ปาก

        ปากคนเราเมื่อเทียบกับหู และดวงตาแล้ว เป็นส่วนที่มีน้อยกว่าอยู่ 1 ส่วน นั่นแสดงว่า ธรรมชาติต้องการให้เราเป็นคนที่พูดให้น้อยกว่าการรับฟัง แต่ถ้าจะพูดก็ควรพูดแต่ในสิ่งที่ดี มีสาระ มีประโยชน์  พูดให้น้อยกว่าการได้มองเห็นสิ่งที่ดีๆ สิ่งสวยงามตามธรรมชาติที่ให้เป็นอยู่

        ฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะประกอบกิจการงานใดๆ แล้ว ก็น่าจะลดการพูดประเภทที่ไร้ประโยชน์ลงให้มากอย่างน้อยก็กึ่งหนึ่งของการมองเห็นและการรับรู้รับฟัง บรรยากาศที่ดีในการทำกิจการงานใดก็คงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอนครับ คือ ไม่มัวแต่ถกเถียง นินทา กับสิ่งไร้สาระทั้งหลายทั้งปวง

ปล. เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยครับ