Students' behaviours in web-based writing tasks 

เมื่อคืนอ่านงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าไปแสดงความเห็นหรือโต้ตอบกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่เข้าไปใช้เว็บบอร์ดของรายวิชาเดียวกัน ของนักเรียนมัธยมในประเทศญี่ปุ่น พบว่า

- การใช้คอมพิวเตอร์เขียนนั้นทำให้ผู้เรียนมีความเป็นอิสระมากขึ้น พึ่งพากลุ่มน้อยลง

- มีความระมัดระวังในการเลือกใช้ภาษา โครงสร้าง มากขึ้น

- มีความตระหนักรู้  เกี่ยวกับผู้อ่านมากขึ้น(Reader Awareness)

- มีการแก้ไขงานเขียนในทั้งระดับคำและระดับประโยคมากขึ้น

ได้ความคร่าวๆ ดังนั้นแล้ว อาจารย์อ้อมไม่รอช้ารีบยกหูโทรศัพท์โทรไปหา CITCOMS สอบถามเรื่อง E-learning ความจริงแล้วเขาก็เชิญชวนให้ไปทำอยู่ตั้งนาน อิฉันก็เวิ่นเว้อไม่ค่อยว่าง พอได้มาอ่านงานวิจัยมากขึ้นก็เริ่งรู้สึกว่ามันต้องลองด้วยตนเองซะแร้ว....

เสียดายที่E-learning ของมหาลัยไม่มีเว็บบอร์ดให้แต่ละรายวิชา

ที่เราต้องการคือให้นิสิตเขียน paragraph ส่ง แล้วทุกคนจะได้อ่านคำตอบของคนอื่นในห้องด้วย ...หากเขียนส่งมาเป็นอีเมล มันก็เหมือนกับที่เราทำอยู่ คนอ่านก็คืออาจารย์คนเดียว แมวที่ไหนจะมาช่วยอ่าน

ต้องให้ทุกคนในห้องได้เห็นแล้วเขียนตอบโต้กัน

นิสิตเค้ามีเวลาใช้คอมพิวเตอร์เขียนตอบอยู่แล้วหล่ะ

ทีไปร้านเกมนั่งเล่นนั่งดูแคมฟร็อกทั้งวันยังทำได้เลย....

- เอ หรือว่าเราต้องเข้าไปสั่งการบ้านใน แคมฟร็อก หว่า ??

อิอิ คงดังระเบิดแน่เลยเรา