• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

ร่วมกำหนดแผนการจัดการศึกษาอาชีพ

  ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่เป็นคนหน้างานเหมือนดิฉันมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน  

        1  กุมพาพันธ์  2550

           ทีมคนหน้างานที่่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นชุมชนซึ่งเป็นคนที่ไร้หมวก ไม่ตำแหน่งอะไรหรอกค่ะ...จำนวน  9  ชีวิต ตั้งวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อกำหนดแผนในการเดินกิจกรรมงาน  กศน. ในพื้นที่ชุมชนของ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ทั้งกิจกรรมที่ทำอยู่แล้วและกิจกรรม ที่จะไปต่อยอดบางกิจกรรมเพื่อให้เกิด ความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้น 

       ในปีงบประมาณ  2550  นี้คิดว่าในตำบลบางจากจ ะจัดกระบวน การศึกษาอาชีพดังนี้ 

 •  การปลูกผักสวนครัว
 • การทำนำ้หมักชีวภาพ
 • การทำดอกไม้จันทน์
 • การเพาะเห็ด
 • การพัฒนากลุ่มปุ๋ยหมัก

            ส่วนที่ตำบลท่าไร่ก็ได้ใช้ฐานข้อมูลเดิมของชุมชนในการ ดำเนินกิจกรรมปีงบประมาณ  2550  ดังนี้

 • การทำเครื่องแกง
 • การเพาะเห็ด
 • การทำน้ำหมักชีวภาพ
 • การปลูกผักสวนครัว
 • การเลี้ยงโคพื้นเมือง
        ในการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ  2550  นี้ดิฉันได้ ประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย  ที่เป็นคนหน้างานเหมือน ดิฉันมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน เช่น  เกษตรตำบล  พัฒนากร  อบต.  สาธารณสุข  ฯลฯ  เพื่อให้กิจกรรมในพื้นที่เกิดศักยภาพและ พัฒนาตรงตามความต้องการของประชาชน  ซึ่งคิดว่าการทำงาน แนวนี้เป็นการประหยัด  บุคลากร  ทรัพยากรและงบประมาณได้มาก ทีเดียวเลยค่ะ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): kmท่าไร่บางจาก 
  หมายเลขบันทึก: 75944
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

          ว่างเว้นไม่ได้เข้ามาอ่านหลายวัน ได้ทราบความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมในพื้นที่ ในปีงบประมาณ 2550 ในลักษณะต่อยอด และการประสานงานเครือข่าย  ชื่นชมกับการเอาใจใส่งานในพื้นที่ของครูแต้วค่ะ