อ่านหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับเบาหวาน อิ่มตัวแล้ว!! ของท่านอาจารย์ วัลลา ตันตโยทัย ได้กรุณาเขียนเล่าไว้ แล้วแปลกใจ

เพราะผมเชื่อว่า หัวข้อวิจัยใด ๆ ไม่เคยอิ่มตัว ครับ...

แต่...

...ตลาดสำหรับการตีพิมพ์ อิ่มตัวได้...

...คนที่ทำ รู้สึก "อิ่มถึงคอ"ได้...

...ความรู้สึกว่า "ทำไปก็ไม่คุ้ม" เกิดขึ้นได้...

...ความรู้สึกว่าตัวเอง "รู้ไม่ลึกพอ" ..เกิดขึ้นได้..

...ความรู้สึกว่า "ตัวเองไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้"..เกิดขึ้นได้

ถ้าคิดว่า ทำต่อ ก็ไม่คุ้ม แล้วจะถอย ก็คงไม่มีใครใส่ใจอะไรนัก

ไม่ใช่เรื่องแปลก

ใน 36 กลยุทธของพิชัยสงครามจีน การรู้จักถอย ก็เป็นสุดยอดกลยุทธ ที่เก็บไว้ใช้ได้ เป็นทางเลือกสุดท้าย

แต่ความล้ำลึกของความจริง ที่แสวงหาผ่านการวิจัย ผมไม่คาดว่าใครจะกล้าประกาศตัวว่า "หยั่งถึงก้นบึ้งของมันแล้ว" 

ผมเคยเล่าเรื่องเมื่อใช้ไวโอลินเล่นเชลโล ไว้ ซึ่งให้บทเรียนแก่นักดนตรีไว้บทหนึ่ง ว่า "ความจริงที่ลึกล้ำสุดหยั่งคาด สามารถซ่อนตัวอยู่ตรงหน้าเราได้นานกว่าที่เราจะกล้าเชื่อ"