GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ฝึกหัดทำบล็อก

การทำงานการศึกษานอกโรงเรียนเป็นงานที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผทีู่้เข้าร่วมโครงการหรือร่วมหลักสูตรใดจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ฝ่ายผู้จัด หรือ กศน.จะต้องกระตุ้นให้เขาได้สร้างหลักสูตรวิธีการเรียนรู้ตามความต้องการ และบริบทของชุมชนของเขา ความรู้ที่เกิดขึ้นคงจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองและอาจจะเป็นประโยชน์ อย่างอื่นโดยเฉพาะการนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโดยรวมอย่างสังคมของ gotoKnow และอาจจะใช้ประโยชน์สำหรับสิทธิ์ความถนัดของเขาเอง เช่น เทียบโอนความรู้ประสบการณ์ เทียบระดับ คัดเลือกบุคคล ขุมชนดีเด่น เป็นต้น

ผมจึงอยากจะนำประสบกาณ์ในงาน กศน.มาเพื่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำกกลับไปทำและนำมาแลกเปลี่ยนรอบใหม เพื่อประสิทธิภาพของงาน คน/บุคลากร และองค์กร

จึงนำมาแลกเปลี่ยนครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 75790
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)