วันนี้ช่วยท่านอาจารย์ John Eyles จาก New Zealand อบรมครูจากหลายจังหวัดโดยอบรมเรื่อง The Practical Application of Technology in English Language Teaching   หลักสูตรส่วนใหญ่เป็นการใช้ Moodle และ website  www.thelivingclassroom.org 

ท่านใดสนใจเข้าไปลองใช้ดูนะครับ บรรยากาศการอบรมเป็นไปได้ด้วยดี ครูตื่นเต้นกับ website และลองฝึกทำด้วย ไม่ได้บอกผู้อ่านว่ามีทั้งชาว จีนที่มาเรียนปริญญาเอก ชาวเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีครูชาว Philippine มาร่วมด้วย สรุปว่าเป็นการประชุมที่รวมนานาชาติทีเดียว  ลองมาดูภาพก่อนดีกว่า  

           

               การคุยกันเป็นกลุ่มย่อย    

           

             การวางแผนการสอน(ที่เห็นเขาคุยกัน

     เป็นภาษาอังกฤษนะครับ )  

           

          ทีมผู้ช่วยว่างก็ถ่ายรูปครับ

           

         

         ครูดูการบรรยาย  

 

            

                      ทีมอาจารย์  

 

            ชายคนนี้เป็นผู้ช่วยหนีเขามาถ่ายรูปครับ

                 ตอนประชุมกลุ่มย่อย  

<div align="center">               </div> <p align="justify">            การประชุมครั้งนี้หลังการอบรมครูแสดงความคิดเห็นว่าได้ฝึกการค้นหา website การใช้ website ในการสอนอยู่ในระดับมาก วันต่อไปผู้เขียนจะเอา website มาแนะนำครับผม วันนี้ไม่มีคำถามอีกแล้วครับ </p><p style="text-align: justify"></p>