อากาศช่วงนี้กำลังดี  ออกจะเย็นมากนิดหน่อย แต่คราวนี้คงจะเป็นระลอกสุดท้ายในปี 2550 นี้  ไม่นานฤดูร้อนจะมาเยือน

ฤดูกาลผันผ่าน  ผ่านไปแล้วหลายฤดูกาล เรากำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา