วันนี้อากาศค่อนข้างหนาว   เช้าๆเดินทักทายเด็กๆตามสนามและสวนป่าหลังโรงเรียน เนื่องว่าวันนี้หนาวกว่าทุกวันที่ผ่านมา เด็กๆเกือบทุกห้องจึงออกมาจัดกิจกรรมรับไออุ่นจากแสงแดด   แต่ละกลุ่มแต่ละห้องได้มีกิจกรรมแตกต่างกันไป   บางกลุ่มใช้กิจกรรมการละเล่น    บางกลุ่มใช้การตั้งวงแลกเปลี่ยน  บางกลุ่มก็แก้หนาวด้วยการเรียนเรื่องอาหารที่ได้รับประทานมื้อเที่ยงด้วย                                 

                                  เดินคุยกับครูและเด็กๆ   ได้เห็นต้นไม้ในโรงเรียนหลายชนิดกำลังอวดช่อดอก ดูเหมือนต้นไม้มีความสุขมาก ดอกสะบัดตามแรงลม   อาทิเช่น   สะเดา   ดอกขาวนวลเต็มต้น      มะม่วงป่า  ดอกดกหนามากแต่เด็กๆบอกว่าเวลาติดผลทำไมมีไม่มากเหมือนดอก      หมาก   ของฝากที่ชื่นชอบของผู้เฒ่า  ปีนี้อวดดอกช่อยาวน่าดู    เฟื่องฟ้า  สีแดง สีฟ้า ดูฉูดฉาด   กล้วยไม้  แทงช่อล้อลมหลากหลายสี    พวงแสด  สีสดใสเป็นพวงโตอยู่หน้าอาคาร  เหมือนรอการมาของใครสักคน 
                               

                                  และยังมีอีกหลายชนิดที่ออกดอกดูสดใสในช่วงนี้  ยืนรับไออุ่นจากแสงแดด  คิดอะไรเรื่อยเปื่อย   คิดถึงวันแรกแห่งการเป็นครู   เมื่อ  
1   กันยายน   2530   บวกลบคูณหารแล้วตกใจ   ดูเหมือนวันเวลาผ่านไปไม่นานเท่าไร   เราเป็นครูมาแล้ว   20   ปี   หรือนี่                                 

                                นับต่อไปอีก  ก็ตกใจอีกนั่นแหละ  เราเหลือเวลาราชการอีกร่วม 
20   ปี   จึงจะเกษียณอายุราชการ    ถ้ายังงั้นไม่ได้แล้วอีกไม่กี่ปีก็เกษียณแล้ว    คิดอะไรได้ดีๆต้องรีบวางแผนและลงมือทำโดยเร็ว   เนื่องว่าวัน   เวลา  ล่วงเลยรวดเร็วจริงๆ