เดินทางกลับไปอำเภอพระพรหมครั้งนี้ (29 ม.ค.50) มีความรู้สึกเหมือนกลับบ้าน  หลังจากที่ได้ย้ายไปทำงานที่สำนักงานเกษตรจังหวัด  ได้รับการประสานจากท่านเกษตรอำเภอพระพรหม  ท่านวิจิตร นวลพลับ บอกว่า  วันที่ 29 มกรา  จะเปิดศูนย์รวบรวมผลผลิตมังคุดเพื่อการส่งออกอย่างเป็นทางการ  ซึ่งท่านผู้ว่า ฯ วิชม ทองสงค์  ให้เกียรติเป็นประธาน  ขอให้ผมช่วยเป็นพิธีกรให้หน่อย 


        ผมเดินทางถึงวัดป่าตอ  หมู่ 5 ต.ท้ายสำเภา  อ.พระพรหม ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์รวบรวมผลผลิตมังคุดก่อนเที่ยงเล็กน้อย    เห็นพี่ ๆ นักวิชาการ ฯ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด กำลังตัดสินการประกวดผลผลิตมังคุด และเงาะ  ซึ่งทราบว่าในงานวันนี้  จัดให้มีการประกวด 2 ชนิดนี้ 

       ท่านเกษตรอำเภอพระพรหม  นำกำหนดการ  คำกล่าวรายงาน  คำกล่าวเปิดมาคุยกันผมเพื่อปรับเล็กน้อยในส่วนของกำหนดการ  เพราะมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมหลายท่าน หลายฝ่าย 

       ในกำหนดการท่านผู้ว่า ฯ วิชม  ทองสงค์  จะเดินทางมาถึงช่วงเวลา 14.30 - 15.00 น. อาจช้าบ้างเพราะท่านเดินทางไปเปิดงานที่จันดีด้วย(เขตอำเภอฉวาง)   หลังทานข้าวเที่ยง  เกษตรกรและแขกผู้มีเกียรติเริ่มทะยอยมาลงทะเบียน  และรถขนผลผลิตมังคุดก็ขับทะยอยเข้ามา  เนื่องจากเป็นวันนัดรวมผลผลิตมังคุดด้วยในวันนี้

       และเวลาดีก็มาถึงพร้อมกับท่านผู้ว่า ฯ วิชม ท่านเดินทางมาถึง ขั้นตอนพิธีเปิดก็เริ่มขึ้น 

         โดยผมทำหน้าที่พิธีกรผมฝากกล้องถ่ายรูปไว้กับคณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ  ซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าวางแผนไว้เพื่อหยิบจะถ่ายภาพบรรยากาศโดยไม่ให้พลาด  

        วันนี้มีบุคคลหลายฝ่ายมาร่วมงาน  ทั้งครู อบต. ธกส. ชลประทาน  ส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอพระพรหม  ผมเห็นว่าทุกคนมีความสุข  โดยเฉพาะ คุณเอื้อพ่อเมือง  ท่านมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรมตามที่ท่านได้ตั้งใจไว้ 

          ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจน  "แก้จนเมืองนคร"  ซึ่งใช้กระบวนการ KM เข้าดำเนินการและเป็นเรื่องของความท้าทายไม่น้อยเลย   สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้กว่าจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ นัก   แต่ตอนนี้เกิดขึ้นแล้ว 

          นี่คือกระบวนการการเรียนรู้ที่ชุมชนได้เรียนรู้  ซึ่งเมื่อเริ่มเรียนรู้ก็เกิดเหตุการณ์ให้เรียนรู้อีกมากมายในภายหน้าแก้จนเมืองนครมีจุดเรียนรู้ "ชุมชนเข้มแข็ง"ได้อีกแห่งหนึ่งที่นี่  ซึ่งน้องแมว (ผดุงศักดิ์ ด้วงฤทธิ์)  ประธานกลุ่ม ฯ ผู้ขับเคลื่อนเป็นคนใฝ่รู้เรียนรู้อยู่ตลอดอยู่แล้ว

           ศูนย์รวบรวมผลผลิตแห่งนี้คงได้ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน   เพราะที่นี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าผลิตเพื่อการส่งออกจุด คำว่า"ส่งออก" เป็นเหมือนกฎเกณฑ์ที่ทุกคนที่เป็นสมาชิกต้องรู้ว่าไม่ธรรมดา  เพราะต้องปราศจากสารพิษตกค้าง 
   


  

    

          ซึ่งแน่นอนครับต้องทำการผลิตแบบอินทรีย์  ซึ่งก็คือวาระแห่งชาติ ครับ  และเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู้แล้วด้วยครับ  "ชุมชนเกษตรอินทรีย์"ของท่านผู้ว่า ฯ วิชมคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม