สังเคราะห์บทเรียนโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน ตอนที่ ๑

เริ่มทำที่ อบต.รัฐบาลส่วนท้องถิ่น

 ถอดบทเรียนวงคุณเอื้อและคุณอำนวย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชน

จำนวนผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน  17 คน  มีคุณเอื้อจาก พช. พอช. ธกส. ออมสิน เกษตร กศน. มวล.และคุณอำนวย

กระบวนการ                 1.เริ่มสรุปโครงการภาพรวม

                                2.ถอดบทเรียนวงคุณเอื้อ

                                3.ถอดบทเรียนวงคุณอำนวย

เป้าหมาย                เพื่อถอดบทเรียน

เริ่มต้นการถอดบทเรียนวงคุณเอื้อ (ลองอ่านรายละเอียดจากการบันทึกอย่างละเอียดทุกคำพูดในวงเรียนรู้คะ)

คุณเกรียงไกร (เกษตร)                ใช้หลักสูตรเดียวกัน ดร.ประพนธ์บอกว่าไปทำ KM ที่ประสบผลสำเร็จมาคือไปทำตามความต้องการของชาวบ้าน คือไม่ต้องไปบังคับจิตใจ

1) ไปทำกับอบต.ทำกับ อบต.เลย มีงบประมาณ และต้องให้เขาเต็มใจ  2)ทำแล้วใช้ประโยชน์กับชุมชนได้ ชาวบ้านมาทำทำเสร็จผลที่ออกมาจากการจัดการความรู้ได้สนองตอบจาก อบต.ในเรื่องการสนับสนุนความรู้และงบประมาณทำเสร็จก็จะ OK ลักษณะการทำจะทำกับตำบลใหญ่ที่นครทำที่ปากพนังฝั่งตะวันออกผมก็ไม่ได้ลงไปดูที ทีมงานของ ดร.ประพนธ์ มาทำกับ อบต.ทำหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ ผมดู Powerpoint ที่บรรยายดูสนุกดี ชาวบ้านมาเต็มหมดให้ความร่วมมือเพราะว่าเขาทำกับอบต.เขามีจุดหมายว่าทำไปแล้วผลออกมาอย่างไร ความร่วมมือเต็มที่ สามารถดึงผู้รู้ผู้มีภูมิปัญญา ทำแบบง่าย ๆ ไม่ระบุเหมือนของเรา เอามาส่วนหนึ่ง ไม่เอาหัวปลา หางปลา มาบรรยายให้ฟังยาก แตเขาจะดัดแปลง อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจ แบบทำกับผู้รู้ผู้มีปัญญามาเล่าให้ชาวบ้านฟัง เล่าเรื่องหนุก ๆ  มีเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายคัดเลือกเกมให้ชาวบ้านไม่คะเขิน มีการสนุกเฮฮา จากผมดูที่ Powerpoint สรุปคนมากคนไม่หาย ทำเสร็จ อบต.จะใส่ไปในแผนของ อบต.เลย บางเรื่อง ผมว่าเราน่าจะเอาไปทำนะในส่วนของเราส่วนหนึ่งน่าจะไปทำกับ อบต.

ในส่วนของหน่วยงานของเกษตรหากเป็นโครงการที่มาร่วมกันแบบนี้

ถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยะ คือถ้าผมทำไหรผมไม่อยากให้แยกกันคนละเรื่องอยากให้เป็นเรื่องเดียว งานซ้อนงานไปเพิ่มงาน จะทำอย่างไรให้บูรณาการงานที่มีอยู่แล้ว เอา KM มาจับงานที่มีอยู่แล้วแต่ต้องดูว่างานไหนที่เป็นนโยบายหลัก ๆ    จนท.ไม่ได้เพิ่มงานเพียงเอา KM มาจับเท่านั้น นี่ผมว่า 3-4 9 หน่วยงานเนี่ยดูว่าให้เป็นเรื่องเดียวกัน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)