จัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

เครือข่ายการจัดการความรู้ได้เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเรียนรู้ของสังคม
เครือข่ายการจัดการความรู้ได้เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการเรียนรู้ของสังคม จากกลุ่มนักศึกษา อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปริญญาโทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลความเห็น (0)