คุณค่าของการถ่ายทอดความคิดเป็นลายลักษณ์อักษร

ผมรู้สึกคุ้มค่าในการใช้เวลา และบังคับตัวเองให้คิดจนตกผลึกออกมาเป็นตัวหนังสือ
            มีงานสร้างสรรค์ชิ้นหนึ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจกับผู้รับงานไปทำ

          เรานัดหมายกันเรียบร้อยว่าจะมาคุยกันในวันพฤหัส  เช้าวันนั้นผมเรียบเรียงความคิดทั้งหมดออกมาเป็นเอกสารความยาวหน้าครึ่ง  ในระหว่างการเรียบเรียงนั้นทำให้ความคิดต่างๆ ชัดเจนขึ้น  ตั้งแต่การอธิบายที่มาที่ไปของงานชิ้นนี้  เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น รวมทั้งรายละเอียดที่เป็นเนื้อหาตัวอย่าง

          ผมพิมพ์แจกให้ทีมงานภายในได้รับทราบ

          แต่ในวันนั้นเราไม่ได้พบกัน เพราะเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องวันนัด  ท่านที่นัดไว้มาในวันรุ่งขึ้น ซึ่งผมไม่อยู่ในกรุงเทพเสียแล้ว  ผมบอกว่าไม่เป็นไร ขอให้คุยกับทีมงานที่อยู่โดยอาศัยเอกสารที่ผมได้จัดทำไว้เป็นจุดเริ่มต้น

          ผลการพูดคุยดำเนินไปได้ มีความเข้าใจในความต้องการ และผู้รับงานรู้ว่าจะต้องไปคิดอะไรต่อ

          ผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยความสบายใจว่าทีมงานของผมและผู้รับงานเข้าใจว่าผมวาดภาพงานชิ้นนี้ไว้อย่างไร  และสามารถสานต่อได้โดยไม่ต้องรอผม

          ผมรู้สึกคุ้มค่าในการใช้เวลา และบังคับตัวเองให้คิดจนตกผลึกออกมาเป็นตัวหนังสือให้ได้  และยังมั่นใจว่าผู้ร่วมงานจะได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและตีความหมายซ้ำแล้วซ้ำอีก (เพราะการฟังจากคำพูดจะจับได้ไม่ครบถ้วน)

   

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hospital Accreditationความเห็น (0)