เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "มหกรรมเครือข่ายสุขภาพและการเรียนรู้วิถีใต้" ที่มีเจ้าภาพหลัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัย และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ที่มีคุณหมอสุพัตรา ศรีวณิชชากร เป็นผู้อำนวยการสถาบัน), สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่จังหวัดสงขลา (คุณหมออมร รอดคล้าย เป็นผู้อำนวยการ), โรงพยาบาลหาดใหญ่ และสหกรณ์บริการสุขภาพหาดใหญ่ อ้อ ลืมบอกไปค่ะ งานนี้ จัดที่ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ค่ะ

ในงานนี้ก็มีการทำ KM ให้ดู เป็นตัวอย่างด้วย คือ ได้มีการรวบรวมผู้ที่ได้รับรางวัล ทั้งจากการนำเสนอผลงาน และจากผลโหวตของผู้เข้าร่วมงาน (ประมาณ 3-5 คน รวมทั้งคุณอำนวยแล้วด้วย)  ขึ้นไปพูดคุย ลปรร.กันบนเวที เป็นการจัดกระบวนการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในเรื่องที่แลกเปลี่ยนกัน ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนกันประมาณ 40 นาที และให้ผู้ชมในห้องได้เห็นถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยน ถ่ายเท ประสบการณ์การทำงานให้กันและกัน

 

 

 

ถ้าจะให้ดิฉันเปรียบเทียบอย่างเป็นรูปธรรม ก็คือ กระบวนการที่เกิดขึ้น ก็เปรียบเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ที่มีการนำหลอดแก้ว จำนวน 3-5 หลอดมาตั้งบนแท่นที่เป็นวงกลม และแต่ละหลอดก็มีท่อที่สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ท่อเหล่านี้แหละค่ะ ที่จะทำให้เกิดการถ่ายเท ความรู้ ประสบการณ์ทั้งหลาย ถึงกันและกันได้ทุกคน และนอกเหนือจากนี้ แต่ละหลอดทดลองที่ตั้งอยู่บนแท่นตั้งวงกลมนั้น ต่างก็มีท่อที่สามารถเชื่อมโยงไปได้ถึงท่อเปล่าๆ ที่วางอยู่ตรงกลางวงอีกทีนึง และเมื่อกระบวนการถ่ายทอด และการถ่ายเท ประสบการณ์ ต่างๆ เข้มข้น จนถึงที่สุด ก็จะกลั่น (ตกผลึก) ออกมาได้สารละลายชนิดใหม่ 1 ชนิด (หรืออาจจะมากกว่า 1 ก็ได้) คือ หลอดแก้วที่อยู่ตรงกลาง นั่นคือ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ ลปรร. โดยมี KM เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองนี้

และแน่นอนว่า การทดลองแบบนี้ ไม่มีทางที่จะล้มเหลว เพราะเมื่อเกิดกระบวนการ ลปรร. ขึ้นเมื่อใด ก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อนั้น ไม่ต้องห่วงกังวลว่า จะไม่ได้อะไร จากสิ่งที่ทำลงไป เพราะบางที ในความรู้สึกว่า เราไม่ได้อะไร กลับทำให้เราได้อะไรอีกตั้งมากมาย ที่เราเองต่างหากที่มองไม่เห็นมันเอง