แผนการจัดการความรู้ CARD (1) ปฐมบทเริ่มจากวิสัยทัศน์

"องค์กรจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าจะพัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆ กับการเขียนแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร"

        โดยทั่วไปๆ แล้วการเขียนแผนขององค์กรมักเริ่มจากการทบทวนที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย จากนั้นก็ไปกำหนดกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แต่สำหรับการเขียนแผนการจัดการความรู้แล้วแน่นอนครับ ส่วนหนึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการนำวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรมาทบทวนเพื่อมิให้ออกนอกลู่นอกทาง คือเดินไปในทิศทางเดียวกับองค์กร

แผนการจัดการความรู้ประกอบด้วยการวิเคราะห์จาก 2 องค์ประกอบ ดังนี้

  1. สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) : เป็นการทบทวนดูว่ากิจกรรมที่องค์กรดำเนินเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจคืออะไร พูดถึงตรงนี้ก็คือ หน้าที่หลักขององค์กรนั้นเองครับ อย่างไรก็ตามสมรรถนะหลักของบุคลากร (Personal Competency) ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นด้วย
  2. ความรู้หลักขององค์กร (Core Knowledge) : การดำเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตาม องค์กรโดยทั่วไปแล้วจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ในการทำงานเป็นหลัก แต่ความรู้เหล่านั้นมีอยู่ 2 อย่างที่จะต้องนำมาเขียนแผน ได้แก่ ความรู้ขององค์กร และความรู้ส่วนบุคคล (Personal Knowledge)

          องค์ประกอบทั้ง 2 ส่วนข้างต้นแต่ละองค์กรจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าจะพัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆ กับการเขียนแผนการจัดการความรู้ให้สอดคล้อง มุ่งไปในทิศทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ...เป็นอันใช้ได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#แผนที่ความรู้#มมส.#มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#msu#card#msu-km#cardmsu#cardkm#card-km

หมายเลขบันทึก: 74905, เขียน: 28 Jan 2007 @ 08:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)