ทฤษฎี : กลยุทธ์การจัดการความรู้ (3) กลยุทธ์เน้นที่ผลลัพธ์สุดท้าย

กลยุทธ์เน้นผลลัพทธ์สุดท้าย (Classification by End Results)

 1.  Treacy & Wiersema's Value
 • กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่เน้นลูกค้า (Customer Intimacy)
 • กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่เน้นความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ (Product Leadership)
 • กลยุทธ์การจัดการความรู้ที่เน้นการเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Operational Excellence)
 • Zack 's Knowledge Strategy : กรอบแนวคิดนี้เป็นการเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานการณ์ของการแข่งขันกับกลยุทธ์ของการจัดการความรู้
  • Core Knowledge เป็นความรู้ในระดับพื้นฐานที่ทุกคนในองค์กรต้องการ เป็นความรู้ที่ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อการแข่งขัน
  • Advance Knowledge เป็นความรู้ที่ทำให้องค์กรไปสู่จุดของการแข่งขันได้ มีความเฉพาะเจาะจงซึ่งแตกต่างจากคู่แข่ง
  • Innovative Knowledge เป็นความรู้ที่จะทำให้องคืกรเป็นผู้นำทางการตลาด
   ดูๆ แล้วเหมาะสมกับองค์อรของท่านตรงไหนก็หยิบจับไปใช้ได้เลยครับ

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

  คำสำคัญ (Tags)#msu#การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม#card#msukm#msu-km#ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม#สคส.2007

  หมายเลขบันทึก: 74902, เขียน: 28 Jan 2007 @ 08:19 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)