ยินดีกับการมาเยือน สองวันที่ผ่านมาทำให้ทีมนักศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์ รู้สึกยินดีปรีดา และมีความสุขในการทำงานเป็นอย่างมากกับการมาเยือนของท่านอาจารย์ขจิต   ฝอยทอง Bloger ผู้เพียบพร้อมด้วยความดี และมีพลัง

การเรียนรู้ที่มีพลัง หลังจากที่ท่านอาจารย์ขจิต อาคันตุกะ คนสำคัญมาถึงเราก็ได้คุยกันหลายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่เรามีความสงสัย และงุนงง....มาโดยตลอดคือ การตอบบล็อกที่รวดเร็วฉับไวเสมือนกามนิตหนุ่ม (ขอยืมคำพูดของท่านครูบาสุทธินันท์มานะครับ) ของอาจารย์ขจิตที่รวดเร็วไม่มีใครเหมือน เพราะครั้งแรกเราตั้งสมมตฐานว่า อาจารย์ขจิต คงมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แล้วเปิด Blog ค้างไว้รอบตัว ตลอดเวลา และสุดท้ายสมมติฐานผิดครับ เพราะคำตอบที่ได้คือมีมีเครื่องเดียวเหมือนกับเราๆ ท่านๆ นี่แหละ แต่ไม่ยอมห่างจากหน้าจอ อีกทั้งมีระบบ Internet ที่มีความเร็วสูง และเครื่องมีประสิทธิภาพดีความเร็วสูง จึงทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้เราคลายข้อสงสัยเสียที่นะครับ  และที่สำคัญกว่านั้นทีมนักศึกษาบูรณาการฯ เราจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้อย่างไร คงต้องคุยกันต่อไป

English Camp เป็นกิจกรรมต่อไปที่เราจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปซึ่งคาดว่าจะจัดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ โดยท่านเม็กดำ 1 ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในระดับชุมชน ขานรับ และเรียกร้องมานาน ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง ผู้ที่อาสาจะมาเป็นคุณอำนวยให้ด้วยความเต็มใจ สำหรับสถานที่จะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับ

เพื่อนช่วยเพื่อนที่เสริมพลัง จากกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นเมื่อวาน ณ มหาชีวาลัยอีสาน โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง และทีมนักเรียนเม็กดำ เป็นคุณกิจ และมีท่านอาจารย์ขจิต ฝอยทอง เป็นคุณอำนวย นับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีพลังจริงๆ จึงทำให้เราเห็นพลังและมีกำลังใจในการทำงานได้เป็นอย่างดี นี่แหละครับพลังของเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) ตามแบบฉบบับของ KM ที่เราต้องบันทึกไว้ และขยายผลต่อไป

ขอบคุณครับ

อุทัย   อันพิมพ์

28 มกราคม 2550