กินอย่างเสือในป่า...อยู่อย่างเสือในป่า

เคยได้ยินวิทยากรลูกเสือพูดเมื่อคราวที่ครูอ้อยเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ บี.ที.ซี.
ความรู้สึกเดิมๆที่เคยอยู่ต่างจังหวัดเริ่มเข้ามา  เมื่อเห็นนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนลูกเสือ   เคยสอนนักเรียนเมื่ออยู่ต่างจังหวัดในเรื่องกิจกรรมลูกเสือ  ครูอ้อยก็ไม่เก่งกาจนักในกิจการลูกเสือ  เพียงแต่เคยเข้ารับการอบรมมาหลายรุ่น  หลายประเภทเช่นกัน  
ดังนั้นสิ่งที่เคยได้รับจึงนำมาสู่กิจกรรมของนักเรียน   บางบทบาทก็เป็นผู้นำ  บางบทบาทก็ต้องเป็นผู้ตาม  ตามครรลองของการทำงานร่วมกัน   ไม่อาจจะข้ามหน้าข้ามตาผู้อื่นไปได้  ด้วยจรรยาบรรณอาชีพ  และความเป็นมนุษย์ในสังคม  
กิจการลูกเสือด้วยวิธีการที่มีกระบวนการที่ดี  นำมาสู่ความมีวินัย  สามัคคี  การแก้ปัญหา  ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรพึงปฏิบัติได้เสมือนในชีวิตจริง 
 
 
กิจกรรมหนึ่งที่นักเรียนปฏิบัติ  ลูกเสือเนตรนารีทุกคนสนุกสนาน  และมีความหมายสำหรับพวกเธอ  ถึงแม้ว่าจะยุ่งยากสับสน  แต่นั่นเป็นกระบวนการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกเรื่อง  จนเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว    จัดให้เกิดขึ้น  ควรจัดให้มี  โดยเฉพาะโรงเรียนในกรุง  เพื่อประสบการณ์ในชีวิต  และเสริมสร้างชีวิตให้สมบูรณ์  
ครูอ้อยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า  นักเรียนหลายๆคน  เป็นคุณหนูที่ทำอะไรไม่เป็น  แก้ปัญหาไม่ได้  และตรงกันข้าม  ครูอ้อยก็พบว่า  นักเรียนจำนวนหนึ่งมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี  เป็นผู้นำ  เสียสละ  รับผิดชอบ  เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  
กิจกรรมแบบนี้  ทำให้เห็นชัดเจนถึงพฤติกรรมของนักเรียน  ต้องจัดค่ะ  โรงเรียนต้องอำนวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ด้วย  จะได้ไม่เกิดปัญหาในระหว่างเรียน  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายที่จะจัด  และไม่คุ้มค่าต่อการเสียเวลา  ทรัพย์สินเงินทอง 
แต่สิ่งที่เสียไป  มันก็เกินคุ้ม  เมื่อครูทุกคนเห็นนักเรียนของตนมีคุณลักษณะนิสัยที่ดี  มีความสามารถ  มีทักษะในชีวิตที่จะดำรงชีพได้อย่างมีความสุขในสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

คำสำคัญ (Tags)#school#siriporn#diary#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)#ลูกเสือเนตรนารี

หมายเลขบันทึก: 74895, เขียน: 28 Jan 2007 @ 06:59 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)