วันก่อน ได้รับ เมล์ จากน้องสิงคโปร์อีก

คุยเรื่อง การจัดค่ายภาษาอังกฤษกับสิ่งแวดล้อม

ที่เด็กรักป่า ก็กำลังหาแนวร่วมจากกลุ่มนักศึกษา

อิสาน  ที่สนใจ เรียนรู้

 

Dear Pi Noi,

So sorry for the late reply. have been

busy with work.

feel lucky this idea may come true.

but, i would need to ask permission

 from my colleague first. Tomorrow

 i will write an email to her so that

all three of us can discuss together,

 okay?

khop khun khrap mak mak,

Le:P

     เราเคยจัดค่ายแลกเปลี่ยนกับ กลุ่มของ เล่อ

 กับ นักศึกษาไทย มาแล้ว หนึ่งครั้งที่เด็กรักป่า

ตอนนั้น นักศึกษาอิสานจาก ม.อุบลฯ , สุรินทร์ ,

โคราช และบางส่วนจาก กทม.รวม 30 คน

    ปัญหา คือ ระดับการสื่อสาร มีความแตกต่างกัน บางคนพูดได้ตามใจนึก บางคนรู้ว่าจะพูดเนื้อหาภาษาไทยคืออะไร

แต่สื่อเป็นอังกฤษไม่ได้

   บางครั้งประเด็นที่แลกเปลี่ยนก็ หนักไป เช่น  ให้เล่าเรื่อง การทำลายทรัพยากรดินในปัจจุบัน...บางคน เรียนเอก อังกฤษ พูดได้ แต่ นึกภาษาไทยไม่มีข้อมูล....พวกที่ไม่เก่งอังกฤษ แต่สนใจปัญหาสังคม รู้ข้อมูล แต่สื่อไม่ได้

   แล้วผล คือ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนน้อยลงไปมาก มาดีขึ้นมาหน่อยตอน กิจกรรมสันทนาการ มีละครภาษาอังกฤษ ของทุกกลุ่ม  สนุกสุดๆ