บางครั้ง . . . การหลอกตัวเองก็ดีเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะในตอนนี้ . . . ที่ฉันยังไม่พร้อมจะเสียเธอไป

ก็ตอนนี้ . . . มันยังไม่พร้อมที่จะฟังคำลาจากปากเธอ
ก็ตอนนี้ . . . ใจฉันยังอ่อนแอ
ไม่พร้อมจะรับรู้ว่า . . . เธอกำลังจะจากไป

หากว่า . . . เธอรับใครอีกคนเข้ามาในใจ
มันไม่ใช่ความผิดใคร . . .
ถ้าเธอจะไป และฉันไม่ใช่สำหรับเธอ . . . ฉันเองก็พอเข้าใจ
ถ้าวันนี้เธอเจอใครที่เธอต้องการ . . .ฉันเองก็ต้องทำใจ

แต่ . . . ขอเวลาหน่อยจะได้ไหม
เพราะตอนนี้ . . . ใจฉันยังอ่อนแอ
ขอเวลาทำใจหน่อยนะ . . .
อีกไม่นานฉันคงเข้มแข็ง . . .

ไม่นานหรอกนะ . . .
ถ้าถึงวันนั้น . . . ฉันจะยอมปล่อยมือจากเธอเอง

ช่วยแกล้งทำเป็นรัก . . . เหมือนอย่างที่แล้วแล้วมา
ช่วยแกล้งทำเป็นห่วงใย . . . เหมือนอย่างในทุกวันที่ผ่านมา
ช่วยแกล้งทำเป็นใส่ใจ . . . เหมือนเมื่อครั้งยังมีใจให้กัน
ช่วยหน่อยนะ. . .อย่างน้อยก็คนเคยรัก . . .